Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Lichtenštejnové
  • Od hospodyňky k femme fatale
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • Ozdoby dávné doby
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje a v přilehlém areálu Bartolomějského návrší.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi a Mašínově statku - Památníku tří odbojů v Lošanech.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Fotografie Josefa Sudka

Regionální muzeum v Kolíně má ve svých sbírkách velmi cenný soubor fotografií Josefa Sudka (1896 – 1976), kterého můžeme považovat za jednu z výrazných postav české moderní fotografie a zároveň světově uznávanou osobnost na poli avantgardní fotografie. Soubor dle výběru známé historičky umění Anny Fárové darovala muzeu Sudkova sestra Božena v roce 1988. V této kolekci je i poměrně rozsáhlá část fotografií, které zachycují neopakovatelnou atmosféru Rothmayerovy vily v pražském Břevnově.

S architektem Pražského hradu Otto Rothmayerem (1892 – 1966) se Sudek seznámil ve 40. letech 20. století, když na zakázku fotografoval v areálu hradu. Zásadním impulsem k seznámení byla Sudkova touha navštívit jeho neobyčejnou zahradu, o jejímž kouzle slyšel od přátel. Mezi oběma muži potom vznikl mimořádný tvůrčí a přátelský vztah, neboť oba pohlíželi na okolní svět podobným prizmatem. Rothmayer se podílel na Sudkově nejznámější knize „Praha panoramatická“ a vymyslel pro něj i specifickou adjustaci fotografií tzv. puřidla (systém dvou skleněných desek spojených ocelovým páskem, mezi které se vložila fotografie s využitím různých podkladů - strukturovaných a barevných papírů, textilií či zlatých fólií). Poprvé byly prezentovány v lednu 1963 na výstavě v síni Československého spisovatele a posunuly Sudkovy fotografie více k prostorovým objektům. Oba pánové se také vzájemně a pravidelně navštěvovali. A právě interiér i exteriér Rothmayerovy vily, včetně přilehlé zahrady, se potom v letech 1948 až 1964 staly inspirací pro Sudkovu tvorbu. Vytvořil zde velké množství fotografií, které vřadil do několika tematických sérií. Mezi nejznámější cykly patří Procházka po kouzelné zahrádce (cyklus udávaný i pod názvy -Kouzelná zahrádka nebo V kouzelné zahrádce), Vzpomínky a Malé vzpomínky. Sudek dokázal skvěle využít zdejšího genia loci, který pak citlivě dotvořil vlastním aranžmá. Dominantní roli hrály především různé objekty a umělecké artefakty, rozmístěné po celé parcele zahrady - od volných travnatých ploch po téměř skrytá a tajemná zákoutí, zarostlá keři a stromovím. Nejtypičtějším doplňkem komponovaných Sudkových „zátiší“ byly ikonické židle a křesla, která Rothmayer navrhl pro zahrady Na Valech. Návrh nebyl bohužel nikdy realizován, a tak zahradní nábytek zůstal pouze jako prototyp. Hercem na „fotografickém“ jevišti se občas stával i sám majitel vily, kterému Sudek dal přezdívku „Pan kouzelník“.
Vila se zahradou byla místem, kde se od 30. do 60. let 20. století neformálně setkávaly osobnosti tehdejšího kulturního světa. I proto ji v roce 2007 hlavní město Praha odkoupilo od Rothmayerova syna Jana, vynikajícího fotografa a žáka Josefa Sudka. V letech 2012 až 2013 probíhala náročná rekonstrukce, která obnovila objekt do podoby z přelomu 50. a 60. let 20. století. Od roku 2015 je pak otevřena veřejnosti, jež může na vlastní oči spatřit svět známý ze Sudkových fotografií.
Na probíhající výstavě Regionálního muzea v Kolíně s názvem „Světlo a svítidla“ jsou vystaveny tři černobílé kontaktní otisky, které tento kouzelný svět představují. Všechny pracují s motivem světla v noční či setmělé zahradě. Fotografie Ticho noci a Příchod večera patří do cyklu Vzpomínky, třetí fotografie bez názvu je vřazena do cyklu Procházka po kouzelné zahrádce. Zajímavostí je, že o fotografii Příchod večera mluvil sám Josef Sudek v několika rozhovorech a označil ji za jednu ze svých nejoblíbenějších. Dílo je opravdu velmi působivé. Motiv rozsvícené lucerny, která se vznáší uprostřed zahradní vegetace částečně ponořené do tmy, má snový až magický nádech.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

V muzeu jsme otevřeli první část stálé expozice "Svět hmyzu"

více - V muzeu jsme otevřeli první část stálé expozice
Ve čtvrtek 8. února byla ve Veigertovském domě zpřístupněna nová entomologická expozice, která je první stálou přírorovědnou expozicí v dějinách našeho muzea
(14.2.2024)

Výběrové řízení na pozici "Ekonom - hlavní účetní"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Ekonom - hlavní účetní".
(5.2.2024)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Masopust", který se koná v neděli 11. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(4.2.2024)

Přednáška "Více světla! Od oleje k elektřině v Kolíně a okolí"

více - Přednáška
Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku historika RSDr. Ladislava Jouzy, která se koná ve středu 7. února v 17.00 hodin.
(30.1.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­