Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Přednáška Hollerová 18.6.2024
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná – č. 14 (RMK, 2020)

Juráček J.: Aplikace dat leteckého laserového skenování (DMR 5G) pro mapování eolických a antropogenních tvarů reliéfu na severozápadním okraji Kolína-Zálabí (Česko).

Kohout O. & Košťák M.: Anomální výskyt turonských amonitů v oblasti Kouřimska.

Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v Cidlině před ústím do Labe v roce 2020.

Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v Labi u Osečka v roce 2020.

Rydlo Jar.: Vegetace potoka Bačovka ve Velkém Oseku a v Libickém luhu v roce 2020.

Rydlo Jar.: Recenze knihy: Kaplan Zdeněk (2019): Klíč ke květeně České republiky, druhé, rozšířené vydání.

Rus I.: Mapování vážek (Insecta: Odonata) na okrese Kolín v letech 1995–2020.

Špryňar P.: Šířící se kobylka kuželohlavá (Ruspolia nitidula) nalezena na území Národní přírodní památky Hrabanovská černava ve středních Čechách (Insecta: Orthoptera).

Vrabec V., Kurečka M. & Novák V.: Nová pozorování a nálezy brouků čeledi Meloidae na Kolínsku.

Vrabec V. & Spěváčková M.: Výskyt želvy nádherné (Trachemys scripta elegans) v NPR Voděradské bučiny na Kolínsku.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­