Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Přednáška Hollerová 18.6.2024
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Projekty

Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně

Předmětem projektu je rekonstrukce Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí v Kolíně, kulturní památky. V rámci projektu bude znovuobnovena funkce Veigertovského domu - muzeum, kde budou zřízeny stálé expozice, výstavní prostory, zázemí pro pracovníky muzea, depozitáře. V objektu bude dále vybudováno městské informační centrum poskytující návštěvníkům informační servis nejen o vlastní památce ale i dalších turistických cílech v regionu s možností zakoupení suvenýrů, upomínkových předmětů a literatury.

Projekt je určen pro širokou cílovou skupinu, je očekáván nárůst poptávky o 50 % (muzeum i IC).

Hlavním důvodem k realizaci projektu je obnova kulturní památky a dále prostřednictvím nabízených služeb zkvalitnění a rozšíření služeb poznávacího cestovního ruchu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.15/2.2.00/3a.01692

Předpokládané celkové výdaje: 113 438 987,95

Předpokládaná dotace: 96 423 139,75 (85 %)

Název operačního programu: ROP NUTS 2 Střední Čechy
Název prioritní osy: 15.2  Cestovní ruch
Oblast podpory: 15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Číslo výzvy: 93 a

Partneři projektu:

České muzeum stříbra, p. o., Město Kolín, ,,Památky pro život", Polabské muzeum, p. o.

Dodavatel stavebních prací: Společnost GEOSAN+PLS Muzeum Kolín

https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/0/38C7535B757619B7C1257C66002F89EC

Dodavatel interiérů: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/0/8D610BE97BDF680DC1257D9E002FB377

Technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce: Ing. Roman Krásný

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu bylo 31. 12. 2015 /skutečný termín dokončení byl v roce 2016/


Archiv novinek se vztahem k projektu

Byla zahájena rekonstrukce Veigertovského domu /30. 7. 2014/

Na nádvoří Veigertovského domu probíhá archeologický výzkum /22. 9. 2014/

Probíhá rekonstrukce Veigertovského domu /20. 10. 2014/

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na vybavení hlavní budovy našeho muzea /25. 11. 2014/

Ve Veigertovském domě probíhá restaurátorský průzkum /14. 1. 2015/

Rada kraje schválila vítěze veřejné zakázky na vybavení interiérů Veigertovského domu /4. 2. 2015/

Probíhá rekonstrukce a dostavba Veigertovského domu /2. 4. 2015/

Reportáž z kontrolního dne ve Veigertovském domě /18. 4. 2015/

U Veigertovského domu se tyčí vysoký jeřáb /1. 5. 2015/

Přednáška o Veigertovském domě v Kolíně /13. 5. 2015/

Veigertovský dům se mění do krásy /17. 6. 2015/

Probíhá laboratorní zpracování archeologických nálezů z Veigertovského domu /7. 8. 2015/

Veigertovský dům září opravenou fasádou /11. 9. 2015/

Pokračuje rekonstrukce a dostavba Veigertovského domu /16. 7. 2016/

Rekonstrukce a dostavba Veigertovského domu se blíží k dokončení /2. 11. 2016/

Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu /13. 1. 2017/

Slavnostní otevření Veigertovského domu /27. 2. 2017/

Slavnostního otevření Veigertovského domu se zúčastnily stovky lidí /10. 3. 2017/

barevne_logo_s_textem__ceska_verze___format_jpg

Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi - 1. etapa

http://www.skanzenkourim.cz/o-muzeu/dostavba-muzea/prvni-etapa-dostavby/

Archiv novinek se vztahem k projektu

Probíhá dostavba našeho muzea /17. 6. 2015/

Naše muzeum dočasně opustily sochy sv. Donáta ze Svatbína a P. Marie z Konárovic /19. 6. 2015/

Byl zahájen transfer stodoly ze Želejova /22. 7. 2015/

Byla založena usedlost ze středního Polabí /9. 8. 2015/

Byla založena usedlost z Podbrdska /22. 8. 2015/

Probíhá výstavba výměnku z Krchleb a stodoly ze středního Polabí /15. 9. 2015/

Pokračuje dostavba našeho muzea /4. 10. 2015/ 

Probíhá restaurování soch z našeho muzea /16. 10. 2015/

Stavba stodoly ze středního Polabí se blíží k dokončení /31. 10. 2015/

V našem muzeu vyrůstá vzácný špýchar z Kornatic /31. 10. 2015/

Stodola ze Želejova získává svou původní podobu /10. 11. 2015/

V našem muzeu vyrůstá chalupa z Masojed /14. 11. 2015/

Probíhá výstavba domu ze Strašic /21. 11. 2015/

Probíhá výstavba nového oplocení /5. 12. 2015/

V našem muzeu pokračují stavební práce /20. 12. 2015/

V našem muzeu pokračují stavební práce /19. 4. 2016/

Bylo dokončeno restaurování soch z našeho muzea /1. 5. 2016/

Byla dokončena stavba stodoly ze Želejova a stodoly ze středního Polabí /26. 5. 2016/

Stavba usedlosti ze středního Polabí se blíží k dokončení /9. 6. 2016/ 

Byla dokončena první etapa dostavby našeho muzea /16. 7. 2016/

Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi /21. 7. 2016/

Slavnostního znovuotevření našeho muzea se zúčastnilo více než 2300 návštěvníků /31. 7. 2016/

barevne_logo_s_textem__ceska_verze___format_jpg

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­