Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Přednáška Hollerová 18.6.2024
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

výtvarné umění

Podsbírka čítá přibližně 2500 ks. Pochází převážně ze širší oblasti středních Čech, především z území Kolínska, a dokumentuje umělecký vývoj regionu od gotiky po současnost. Základ dnešní kolekce byl položen v roce 1895 v souvislosti se vznikem Muzejní jednoty a pozdějším založením Městského muzea v Kolíně. Na počátku 50. let 20. století byl fond obohacen o sbírky z  přičleněného kolínského muzea LUSK (Literární a umělecké sbírky města Kolína). Dalšími významnými akvizicemi bylo získání cenné pozůstalosti kolínského sběratele Václava Formánka v roce 1953, dále souboru fotografií Josefa Sudka v roce 1989, nebo hodnotné kolekce sakrálního umění, pocházející z území Kolínska, v roce 2001.
Podsbírka je tvořena artefakty z oboru malba, kresba, grafika, umělecká fotografie, sochařství, architektura, a lze ji volně rozdělit do těchto základních celků - Staré umění, Umění 19. století, Česká moderna a avantgarda 1. poloviny 20. století, České umění 2. poloviny 20. století, Umělecká fotografie a Architektura.
Mezi nejvýznamnější  sbírky patří kolekce barokních plastik a maleb z dílen O. Eiglera, O. Elligera ml., F. M. Katterbauera, J. Kramolína,  J. F. Pacáka a jiných, ranné olejomalby i pozdější grafické práce věhlasného vedutisty 19. století a kolínského rodáka V. Morstadta či soubor malířských portrétů 19. a počátku 20. století, představujících jak významné osobnosti kulturně-společenského života Kolínska, tak členy  zdejších měšťanských rodin. Dále jsou to umělecky i badatelsky cenné části pozůstalostí či velké soubory děl výtvarníků spojených s Kolínem - J. Balcar, J. Čart,  J. Drobník, F. K. Foltýn, R. Kremlička, R. Mazuch, V. Radimský aj. Nejhodnotnější je bezesporu pozůstalost po Z. Rykrovi, obsahující i jeho díla na poli užité grafiky a designu, především návrhy pro firmu Orion. Podsbírka "Výtvarné umění" však obsahuje i několik umělecky cenných solitérů od nejvýznamnějších českých výtvarných umělců 19. a 20. století - M. Aleš, F. Bílek, J. Čapek, E. Filla, F. Kaván, Q. Mánes, L. Marold, J. Navrátil, V. Preissig, A. Slavíček, V. Špála, M. Švabinský, J. Veris aj. Mimořádnou uměleckou hodnotu má i rozsáhlá a velmi kvalitní kolekce umělecké fotografie, tvořená  především soubory fotografií dvou význačných kolínských rodáků - Josefa Sudka a Jaromíra Funkeho. Zajímavý je také soubor fragmentů architektonických článků ze středověkých a raně novověkých staveb Kolínska od 13. do 18. století a architektonické studie z 20. století. 

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­