Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Prázdniny v muzeu I a II
  • Letní komentované prohlídky historického centra Kolína
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

umělecké řemeslo

Podsbírka čítá přibližně 2900 ks. Pochází ze širší oblasti středních Čech, především z území Kolínska, a dokumentuje vývoj užitého umění se vztahem k regionu zejména v období od počátku 15. do druhé poloviny 20. století. Základ kolekce byl položen v roce 1895 v souvislosti se vznikem někdejší Muzejní jednoty a později Městského muzea v Kolíně. V průběhu let byl tento fond postupně rozšiřován řadou akvizic. Mezi nejvýznamnější patří darování početného souboru zámečnických prací z majetku uměleckého kováře Karla Kuby v roce 1914 a sbírky nábytku, skla, porcelánu a cínu z pozůstalosti kolínského sběratele Václava Formánka v roce 1953. Z dalších akvizic je třeba připomenout zakoupení mobiliáře zámku ve Svojšicích v roce 1972, získání kvalitní sbírky nábytku z fondu Městského muzea v Říčanech v roce 1974, či získání uměleckohistoricky hodnotné kolekce sakrálních předmětů z území Kolínska v roce 2001.
Podle druhu předmětů lze podsbírku rozdělit do těchto základních celků - Práce z kovů (historický cín, klenotnické, zámečnické a kovotepecké práce), Historické zbraně,  Historické hodiny, Hudební nástroje, Keramika a porcelán, Sklo, Historický nábytek a truhlářské práce, Historický textil a módní doplňky.
Podsbírka "umělecké řemeslo" má jako celek velkou vypovídací hodnotu nejen o manuální zručnosti a kreativitě našich předků, ale především o historickém vývoji, typových, materiálových a technologických proměnách v daném oboru. Asi nejkvalitnější částí sbírkového fondu je bezesporu kolekce historického nábytku. Najdeme zde nejen rozsáhlý soubor nábytku 19. století (empír, biedermeier, historismus, secese), ale i několik cenných solitérů ze 17. a 18. století nebo 1. poloviny 20. století. K nejcennějším kusům patří  stůl s marketeriemi ve stylu Boulle, pozdně renesanční křesla lombardského typu či rokokový kabinet z pozůstalosti Marie Terezie Savojské. Historickou hodnotu má soubor cechovních pokladnic nebo nábytek z pozůstalosti kapelníka Františka Kmocha. Z kolekce historického textilu stojí za zmínku soubor liturgických textilií, z nichž dva ornáty jsou zapsány i na seznamu movitých kulturních památek ČR, a také unikátní soubor funerálních textilií ze 17. a 18. století pocházejících z krypty chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Unikátní sbírkové  solitéry najdeme však i v ostatních kolekcích. 

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­