Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Přednáška Hollerová 18.6.2024
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Mgr. Ilona Boháčková

V letech 2008–2011 vystudovala bakalářský obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2011–2014 absolvovala navazující magisterské studium na Ústavu českých dějin FF UK. Specializuje se na dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. a v první polovině 20. století, a to s důrazem na historickou antropologii, dějiny každodennosti a mentalit. Prošla semináři: Problémy české společnosti ve 20. století, Všední den v memoárové literatuře, Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost a Teorie didaktiky dějepisu a její praktické užití. Je držitelkou certifikátu kurzu Muzejní propedeutiky při AMG v Praze a kurzu Základy muzejní pedagogiky v Metodickém centru muzejní pedagogiky v Brně.

V Regionálním muzeu v Kolíně pracuje od roku 2010, nejprve na částečný úvazek jako průvodkyně, v roce 2011 na pozici dokumentátorka etnografického oddělení a průvodkyně v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Od roku 2012 pracuje jako muzejní pedagožka a průvodkyně v muzeu v Kolíně. Připravuje a vede doprovodné lektorské programy vztahující se k různým aktivitám RMK a zajišťuje výchovnou a vzdělávací činnost návštěvníků muzea.

Kontakt:
bohackova@muzeumkolin.cz
tel.: +420 321 722 988
mob.: +420 702 007 638

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­