Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Prázdniny v muzeu I a II
  • Letní komentované prohlídky historického centra Kolína
  • Rudolf Mazuch a Jan Čart
  • Lichtenštejnové
  • Svět hmnyzu
  • expozice Dějiny Kolína
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje a v přilehlém areálu Bartolomějského návrší.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi a Mašínově statku - Památníku tří odbojů v Lošanech.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

František Martin Katterbauer: Svatý Šebestián

Barokní socha v životní velikosti, provedená jako dřevořezba se zachovalou původní polychromií a zlacením, představuje římského vojáka a křesťanského mučedníka sv. Šebestiána († kolem roku 288). Podle legendy byl kapitánem pretoriánské gardy na císařském dvoře a otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Na utvrzení svých slov o ceně věčného života zázračně uzdravil z němoty manželku císařova kancléře, obrátil na křesťanskou víru žalářníky, prefekta a mnoho dalších osob. Když se o těchto skutcích dověděl císař Dioklecián, rozkázal, aby byl Šebestián svlečen, přivázán ke sloupu a vojáci do něho stříleli šípy. Po vykonání rozsudku jej vojíni v domnění, že je mrtvý, opustili. Křesťanská vdova sv. Irena chtěla jeho tělo pohřbít, avšak zjistila, že Šebestián stále žije, a poté jej ve svém domě ošetřila a vyléčila ze zranění. Po uzdravení Šebestián opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal i po něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a ubít železnými sochory. Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli a pohřbili v katakombách při Via Appia. Po svatořečení začal být Šebestián uctíván jako patron atletů, vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím. Od středověku byl jako jeden ze skupiny Čtrnácti svatých pomocníků vzýván jako přímluvce proti onemocnění morem. Vyobrazení jeho mučednictví s obnaženým tělem, prostříleným šípy, bylo pro umělce vítanou příležitostí ke znázornění mužského aktu.

Socha sv. Šebestiána byla součástí mobiliáře zámeckého kostela sv. Vojtěcha v Kostelci nad Černými lesy, kde byla osazena na konzole na severní stěně kostelní lodi. Pochází z prvních desetiletí 18. století. Její vznik nepochybně souvisí s rozvojem úcty k tomuto světci v době morových epidemií, které Černokostelecko zasáhly v letech 1680 a 1714. Držiteli černokosteleckého panství v té době byli kníže Jan Adam I. Ondřej z Lichtenštejna (v letech 1684 – 1712), a po něm jeho dcera Marie Terezie Anna Felicitas (v letech 1712 – 1772) se svým manželem - vévodou Tomášem Emanuelem Savojsko – Carignanským (v letech 1713 – 1729). Objednavatelem sochy však mohl být také černokostelecký farář Jan Antonín Nepauer (v letech 1683 – 1730), nebo někdo z vrchnostenských úředníků a tamních měšťanů, neboť zámecký kostel tehdy v podstatě plnil funkci kostela farního. Řezba je s největší pravděpodobností jedním z nejvýznamnějších děl sochaře Františka Martina Katterbauera († 1729), který byl asi žákem pražského mistra Matěje Václava Jäckela, a před rokem 1702 se usadil v Kutné Hoře. Zde založil velkou dílnu, která pracovala na mnoha uměleckých zakázkách na Kutnohorsku, Kolínsku, Nymbursku, ve východním okolí Prahy i na pomezí středních a východních Čech.
Z vybavení zámeckého kostela v Kostelci nad Černými lesy byla socha odstraněna roku 1956 v rámci restaurování interiéru této památky, v němž byl v puristickém duchu ponechán jen původní renesanční mobiliář ze 16. století. Do sbírek Regionálního muzea v Kolíně pak byla předána v souvislosti s další opravou kostela v letech 1986 – 1989.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:
10.00–17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 80,– Kč /dospělí/

zlevněné: 40,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/

rodinné: 200,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Prohlídka bartolomějské zvonice a Staré farní školy

více - Prohlídka bartolomějské zvonice a Staré farní školy
V rámci programu Kolínského kulturního léta Vás zveme na prohlídku zvonice a Staré farní školy v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně s výkladem Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná v neděli 28. července v 15.00 hodin.
(21.7.2024)

Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu

více - Od Markéty k Matičkám v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tematické instalace, která je k vidění ve dnech 13. července - 8. září.
(4.7.2024)

Léto na vsi

více - Léto na vsi
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad, přibližující všední život našich předků, který se koná v sobotu 13. července v 10.00 - 18.00 hodin.
(4.7.2024)

Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi

více - Prázdninová setkání pro rodiny s dětmi
Zveme Vás a Vaše děti do Regionálního muzea v Kolíně na výtvarná setkání u příležitosti výstavy obrazů Rudolfa Mazucha a Jana Čarta, která se konají 10. července a 14. srpna.
(3.7.2024)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­