Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Bacil cyklistika
  • Poutníci...
  • Dobrodružství cyklistiky
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná - č. 8 (2008)

Juráček J.: Zpráva o podrobném geomorfologickém mapování v jižní části PR Veltrubský luh.

Rydlo J.: Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech.

Rydlo J.: Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem.

Rydlo J.: Šíření Impatiens glandulifera na březích Labe mezi Chvaleticemi a Mělníkem v letech 1976–2006.

Rydlo J.: Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu.

Turoňová D.: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území.

Moravec J., Farkač J. & Prouza J.: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) navrhované přírodní památky Čertův důl (Čáslavsko, střední Čechy).

Vrabec V., Šebková N. & Veselá H.: Pozorování americké želvy nádherné Trachemys scipta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) na Slavíkových ostrovech u Přelouče.

Rus I.: Archiv ornitologické skupiny při Okresním aktivu státní ochrany přírody v Kolíně.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

/mimořádně otevřeno také      28. 10. 2019 v 10.00 - 17.00 hodin/

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­