Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Kolín 1914–1918
  • čtení v muzeu
  • Jan Havránek
  • Mezi kmeny a státem
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná - č. 11 (RMK, 2014)

Hlinická V. & Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v Sánském kanále v letech 1988 a 2014.
Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v okolí Neškaredic.
Hlinická V., Kabátová K., Rydlo Jan & Rydlo Jar.: Změny v rozšíření Echinocystis lobata na březích Labe mezi Kolínem a Nymburkem – srovnání s jinými řekami.
Kabátová K. & Rydlo Jar.: Vodní makrofyta potoka Lidušky v letech 1998 a 2003.
Kabátová K. & Rydlo Jar.: Vodní makrofyta ve Velkých a Malých Valech v Nymburce v letech 1983, 2003 a 2013.
Rydlo Jan & Rydlo Jar.: Změny ve vegetaci vodních makrofyt v dolní Cidlině – srovnání s jinými řekami.
Rydlo Jan & Rydlo Jar.: Změny vegetace vodních makrofyt v tůních Malý Přerov a Bajkal v Libickém luhu.
Rydlo Jar.: Příspěvek k poznání sezónní dynamiky populace Ceratophyllum submersum v rybníčku u Čilce ve středním Polabí.
Rydlo Jar.: Vliv letního vypuštění Labe na stulíky (Nuphar lutea).
Špryňar P., Spilka J. & Veverková A.: Solenka Valerandova (Samolus valerandi) znovu potvrzena v Čechách.
Štefánek M.: Poznámky k rozšíření křivatce českého (Gagea bohemica) na Kouřimsku.
Kavka M.: Vážky (Odonata) Kutnohorska.
Háva J. & Háva J. jun.: Příspěvek k poznání mravkolvů (Neuroptera: Myrmeleontidae) Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.
Vrabec V., Bubová T., Vejtrubová M., Hájková Š. & Kulma M.: Nález modráska bahenního Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Louňovic a Mukařova  (střední Čechy).
Vrabec V.: Nové lokality modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Přelouče.
Moravec P., Vonička P., Linhart M. & Rus I.: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve středním Polabí v letech 1991–2014.
Vrabec V.: Nálezy nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis ondrejanus) (Coleoptera: Scarabaeidae) v obci Krakovany (střední Čechy).
Brejcha J. & Kreisinger J.: Predace hnízd sladkovodních želv ve středním Polabí za použití náhradních vajec.
Rus I.: Nově vyhlášené památné stromy na území ORP Kolín.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­