Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Poutníci...
  • Dobrodružství cyklistiky
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

výstavy

POUTNÍCI, BĚŽENCI, POUSTEVNÍCI

11. 9. – 28. 10. 2019

Regionální muzeum v Kolíně, Červinkovský dům (Brandlova 27, Kolín)
Galerie V Zahradě

Studiová scéna Pod točnou Kolín
Malá galerie Kolín

Projekt Poutníci, běženci, poustevníci, na kterém participuje téměř čtyřicet umělců, volně navazuje na cyklus tří kolektivních výstav (Písmo ve výtvarném umění, Hudba ve výtvarném umění a Cesta světla – mýty, filozofie a spiritualita ve výtvarném umění) probíhajících v Kolíně 1995 – 2012 a ukazuje, že k fenoménu poutnictví, spojenému mnohdy s nebývalou vnímavostí ke kráse krajiny i její posvátnosti a reflektovanému zejména různými proudy filosofie, literatury i umění evropského romantismu, se celá řada umělců vrací i dnes. Jejich vztah k cestě, ke krajině, ale také k otázkám společenského vyloučení a osamění, které člověka na jeho pouti, ať už té dobrovolné nebo vynucené, často provází, je velmi individuální. Výstava tak mapuje heterogenní škálu uměleckých přístupů a naznačuje, že mnozí z vystavujících nejen akceptovali trendy prosazující se od 2. poloviny 20. století v rámci evropského uměleckého kontextu, ale tvořili především pod vlivem vlastních zkušeností a prožitků.
Zatímco některé formy akčního a konceptuálního umění přistupují ke krajině jako k místu vhodnému pro experiment i realizaci pomíjivých eventů, nejednou sloužících také k ekologicko-společenské kritice, tak osobní deníkové zápisy některých autorů většinou odráží i hluboké vnitřní prožitky a souznění s přírodou. Vedle realistických záznamů konkrétních událostí, historických či fiktivních postav, množství umělců pracuje s abstrahovanou zkratkou nebo symbolem, s objektem a klasickou malbou nebo s fotografií či s manipulovanými snímky. Povahu několika děl do určité míry určuje rovněž vlastní zkušenost autorů s emigrací, nemožnost svobodně tvořit či jejich rozhodnutí odejít a pracovat solitérně v ústraní mimo hlavní umělecké proudy.
Výstava je příběhem o cestách v doslovném i přeneseném významu, ale komentuje do určité míry rovněž důsledky problémů, s nimiž se v současné době celosvětové mobility a konzumu, potýkáme zcela naplno, a jejichž podstatu už v roce 1861 vystihl americký básník, filosof, poustevník i poutník David Thoreau ve své práci Chůze, když vyjádřil názor, že lidé se vzdalují přírodě a upřednostňují pohodlí za každou cenu.
Lucie Váchová

ADAMUS KAREL / BENEŠ JAROSLAV / BUKOVSKÝ IVAN / CEMPÍREK PETR / DIAS MAREK / ERBENOVÁ IVANA / FRIND MARTIN / FUCHS HABIMA / GAVLOVSKÝ LUKÁŠ / GROSSEOVÁ ELSBIETA / HAVELKOVÁ JOLANA / HAVLÍK VLADIMÍR / HAJN ALVA / HEJNÝ PETR / HILSKÁ JITKA / HOUDEK MILOŠ KIM / HORÁLEK JAROSLAV / HORÁLKOVÁ HELENA / HŮLA ZDENĚK / HRANA ZDENĚK / KREMANOVÁ JANA / KOMÍNEK BOHUMÍR / KOVAŘÍKOVÁ NAĎA / MATZENAUER MICHAL / NOBILISOVÁ LARISA / RAJDL PAVEL / RICHTR JAROSLAV / RICHTROVÁ HANA / RYZEC JOSEF / SKÁLA FRANTIŠEK / SKALNÍK JOSKA / ŠEJN MILOŠ / ŠIGUT JIŘÍ / ŠMAHA PETR / VIKOVÁ JINDRA / VOKOLEC VÁCLAV / VOVES JIŘÍ / ZET MARTIN


DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
19. 9. v 17 hodin | Malá galerie
Luboš Martínek: Cesty
Beseda s esejistou, překladatelem a prozaikem Lubomírem Martínkem, který emigroval v 70. letech, stále žije ve Franci a ve svých textech se zabývá tématy exilu a tuláctví. Jeho besedu doprovodí navíc křest knih Václava Vokolka a Kima Houdka.

3. 10. v 17 hodin | Malá galerie
Lukáš Gavlovský: Cesta Španělskem
O neobvyklém putování po krajích jižního Španělska s umělcem a amatérským geologem Lukášem Gavlovským. Beseda spojená s autorským čtením knih o tom, jak lze prožívat krajinu bez fotoaparátu, o vnímání samoty nebo o komunitách lidí, kteří žijí mimo systém. Součástí je také ukázka kamenů i dalších materiálů nasbíraných během cest.

Dobrodružství cyklistiky
Éra vysokého kola v Čechách

17. 7. – 28. 10. 2019

Veigertovský dům (Karlovo náměstí 8, Kolín)

Kolínská repríza výstavy, jež vznikla ve spolupráci s Národním muzeem,  připomíná letošní 150. výročí od prvního doloženého závodu na velocipedech na území rakouské monarchie, který se konal dne 8. 8. 1869 v Kutné Hoře. Výstava představuje vývoj kola a seznamuje návštěvníky s důležitými historickými milníky a osobnostmi české cyklistiky do roku 1900. K vidění jsou staré velocipedy, dobové fotografie, medaile, ceny a další předměty z více než desítky českých muzeí.


Výstava vznikla pod záštitou radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky MPA.


Nejen nepřátelé
Staří Řekové a jejich sousedé

24. 5. 2019 – 31. 3. 2021

Dvořákovo muzeum pravěku (Brandlova 35, Kolín)

Tak jako se řecká kultura ve svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala vzorem pro jiné starověké národy.
Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších tuzemských institucí představuje pestrou mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu. Zároveň připomíná, že střední Evropa doby halštatské a laténské nezůstávala stranou dějinných událostí a byla od počátku s oblastí Středomoří v čilém kontaktu – jak prostřednictvím obchodu a diplomatických styků, tak i vojensky. Zdejší obyvatelé se ze svých výprav na jih navraceli obtěžkáni nejen kořistí, ale i znalostí nových materiálů a výrobních technologií i kulturními zvyklostmi, jež se záhy staly součástí jejich vlastního světa – a také základem dnešní evropské civilizace.

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Karla Horčičky MPA, radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče a doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph. D., děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Článek v Kolínském deníku

Stavba roku Středočeského kraje 2018

17. 9. – 24. 11. 2019

Dvořákovo muzeum pravěku (Brandlova 35, Kolín)

Putovní výstava přibližuje všechny zúčastněné projekty, které se ucházely o titul v loňském ročníku prestižní soutěže Stavba roku Středočeského kraje. V této soutěži získala v kategorii "Cena pro stavbu, kterou financuje kraj, nebo jeho příspěvková organizace" první místo rekonstrukce a dostavba hlavní budovy našeho muzea - Veigertovského domu v Kolíně.

Více informací o soutěži Stavba roku Středočeského kraje najdete zde.


Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výstava "Stavba roku Středočeského kraje 2018"

více - Výstava
Ve Dvořákově muzeu pravěku si až do 24. listopadu můžete prohlédnout putovní výstavu, která představuje účastníky loňského ročníku soutěže "Stavba roku Středočeského kraje".
(17.9.2019)

Beseda s Lubošem Martínkem

více - Beseda s Lubošem Martínkem
V rámci výstavního projektu "Poutníci, běženci, poustevníci" Vás zveme do Malé galerie v Kolíně na besedu, která se koná ve čtvrtek 19. září v 17.00 hodin.
(11.9.2019)

Prohlídky památek na Kolínsku

více - Prohlídky památek na Kolínsku
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentované prohlídky památek, které se konají ve dnech 7. - 15. září.
(30.8.2019)

Komentovaná prohlídka výstavy "Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy, která se koná ve Veigertovském domě v úterý 10. září v 17.00 hodin.
(30.8.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­