Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Komentované prohlídky výstavy Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně
  • Jiří Balcar
  • Poklady ze sbirek RMK
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

výstavy

Poklady ze sbírek
Regionálního muzea v Kolíně
9. 3. – 28. 5. 2017

Veigertovský dům (Karlovo náměstí 8, Kolín)

Výstava představuje více než stovku nejcennějších předmětů ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček - Podlipanského muzea v Českém Brodě a Muzea Kouřimska v Kouřimi. Jedná se o rozmanitý výběr archeologických nálezů, historických, uměleckých a umělecko řemeslných památek i ojedinělých exponátů z přírodovědné sbírky.

Výstava se koná u příležitosti opětovného zpřístupnění hlavní budovy Regionálního muzea - Veigertovského domu na Karlově náměstí v Kolíně.

Článek v týdeníku Kolínský pres ze dne 7. 3. 2017

Jiří Balcar / filmové plakáty malbou
a koláží 1959–1967 
15. 3. – 11. 6. 2017

Červinkovský dům (Brandlova 27, Kolín)

Jiří Balcar (1929–1968) patří bezpochyby mezi nejvýznamnější české umělce padesátých a šedesátých let dvacátého století. Jako jeden z mála soudobých umělců ve své tvorbě kriticky reflektoval stav československé společnosti. Jeho malířská a grafická tvorba je rozsáhlá a jeho filmové plakáty a knižní obálky patří k nejlepším své doby.

Velká část originálních předloh k filmovým, divadelním a výstavním plakátům se zachovala. V mnoha případech dokonce ve variacích, které jsou výsostně zajímavé, neboť ukazují proces vytváření plakátového díla a jeho jednotlivé inspirační kroky. Mnohé návrhy si jsou skutečnými konkurenty a ne vždy byla, ať už z jakýchkoli důvodů, vybrána nejlepší varianta k tisku, ale o tom rozhodovala komise propagačního a tiskového oddělení Ústřední půjčovny filmů, jejíž verdikt musel Balcar akceptovat. Nemálo zajímavé jsou techniky, které při své práci využíval. Vedle malby, ve které se nezapře Balcar malíř, jsou i kresby, koláže a montáže. Jde o kvalitu nezadávající si s jeho volnou tvorbou. V konfrontaci s finálními tištěnými plakáty má divák na výstavě a zrovna tak i čtenář knižního katalogu výjimečnou příležitost být přímým svědkem procesu vzniku jednotlivých filmových plakátů.

Balcarovo dílo vznikalo během pouhých deseti let (1958–1968). Zatímco během svého života měl jen několik málo výstav, po své smrti byl vystavován neustále. Jeho náhlá smrt tomu paradoxně napomohla, můžeme totiž předpokládat, že by jinak bylo veřejné uvádění jeho díla v sedmdesátých letech zakázáno. Jeho myšlenkový svět byl nejzřetelnější v jeho grafikách, jeho svět výtvarný byl velice dobře rozpoznatelný i na filmových plakátech, i když ne vždy byla vybrána ta nejlepší variace tématu, což dokládá tato výstava. V jednom období, a sice v první třetině šedesátých let, byl díky svým nepřehlédnutelným filmovým plakátům na ulici bezmála všudypřítomný. Filmové plakáty raných šedesátých let – díváme-li se na ně z dnešního historizujícího pohledu – byly neomylným ukazatelem razantních změn nejen výtvarných tendencí nýbrž vbrzku i společenských poměrů. Přitom byl zvláště Balcar neúprosným kritikem mentality společnosti a zvláště pak tehdejšího socialistického člověka, nad kterým nedržel ukazováček, spíš měl pro něj pochopení.

Mezi kmeny a státem
Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku

10. 9. 2016 – 16. 9. 2018

Dvořákovo muzeum pravěku (Brandlova 35, Kolín)

Výstava zasazená do krajiny Kouřimska a Kolínska a nabízí návštěvníkům bližší pohled na státní a kmenovou společenskou organizaci v raně středověké střední Evropě. Toto mnohovrstevnaté téma je představeno na základě několika případových sond. První z nich představuje Řezno jako politickou, kulturní a náboženskou metropoli, rezidenci říšských vládců, jež měla četné vztahy k západoslovanskému prostředí. Druhé navazující téma je věnováno kolínskému knížecímu hrobu a potažmo významné skupině mocných mužů, vůdcům kmenů při vnější hranici říše. Poslední téma prezentuje raně středověká hradiště, která jsou nejen významným fenoménem v krajině Kouřimska a Kolínska, ale především mimořádně výmluvným dokladem schopnosti vlastní organizace lokálních společností v době před vznikem, resp. v době formování středověkého státu pod vládou Přemyslovců. Výstava je doplněna obrazovými a filmovými dokumenty, které představují minulost i současnost archeologického poznávání dávné minulosti  regionu.

Součástí výstavy jsou také předměty ze sbírek zahraničních muzeí.

Článek v Lidových novinách ze dne 8. 10. 2016

Připravujeme

Bitva u Kolína | 15. 6. - 22. 10. 2017 

Verše malované štětcem - Polabští malíři ilustrují polabské básníky| 20. 6. - 15. 10. 2017

Josef Lada jak ho neznáte | 28. 10. 2017 - 7. 1. 2018 

Dávná touha cestovatelská | 7. 11. 2017 - 4. 3. 2018

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Historik našeho muzea PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. získal ocenění za péči o válečné hroby

více - Historik našeho muzea PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. získal ocenění za péči o válečné hroby
Ocenění dne 12. dubna slavnostně udělilo Ministerstvo obrany ČR a Středočeský kraj.
(13.4.2017)

Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu

více - Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na velikonoční národopisné pořady, které se konají ve dnech 13. - 15. dubna.
(6.4.2017)

Smrtná neděle v kouřimském skanzenu

více - Smrtná neděle v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad s tradičním vynášením smrti a přinášením nového léta, který se koná dne 2. dubna v 10.00 - 16.00 hodin.
(24.3.2017)

Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

více - Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku instalace, přibližující postní a velikonoční obyčeje, která je k vidění ve dnech 1. - 23. 4. 2017.
(24.3.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­