Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Nejen nepřátelé
  • Vladimír Jan Hnízdo
  • Volání dálek
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

výstavy

Nejen nepřátelé
Staří Řekové a jejich sousedé

24. 5. 2019 – 31. 3. 2021 | vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 17 hodin.

Dvořákovo muzeum pravěku (Brandlova 35, Kolín)

Tak jako se řecká kultura ve svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala vzorem pro jiné starověké národy.
Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších tuzemských institucí představuje pestrou mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu. Zároveň připomíná, že střední Evropa doby halštatské a laténské nezůstávala stranou dějinných událostí a byla od počátku s oblastí Středomoří v čilém kontaktu – jak prostřednictvím obchodu a diplomatických styků, tak i vojensky. Zdejší obyvatelé se ze svých výprav na jih navraceli obtěžkáni nejen kořistí, ale i znalostí nových materiálů a výrobních technologií i kulturními zvyklostmi, jež se záhy staly součástí jejich vlastního světa – a také základem dnešní evropské civilizace.

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Karla Horčičky MPA, radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče a doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph. D., děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vladimír Jan Hnízdo
Kresebné variace

22. 5. – 1. 9. 2019

Červinkovský dům (Brandlova 27, Kolín)

Vladimír Jan Hnízdo (*17. 7. 1914  České Budějovice;  † 2. 7. 1978  Praha)
sochař, malíř, kreslíř, typograf, grafik, scénický výtvarník a pedagog
Tento všestranný a talentový umělec je významně spjat i s Kolínem. Ve městě prožil část svého života a působil zde také několik let jako šéf výpravy Městského divadla. Pro Kolín vytvořil několik výrazných veřejných sochařských realizací (památník Osvobození, pamětní deska MUDr. Františka Dvořáka) i intimnější sochařské náhrobky pro centrální hřbitov.

Již samotný podtitul výstavy "Kresebné variace" napovídá, která část rozsáhlé autorovy tvorby bude prezentována. Představeny budou zejména výrazné pastely z posledních čtyř let umělcova života (1975–1978). Ty budou doplněny o drobné kresebné variace, které naopak V. J. Hnízdo vytvořil v druhé polovině 40. let 20. století. Zaujmou zejména ucelené soubory abstrahujících prací na škrobovém papíře z roku 1947 a kolekce ženských aktů, které jsou autorovým osobitým pohledem na sochařské bozzetto.
Výstava je pořádána u příležitosti umělcova 105. výročí narození. Všechna prezentovaná díla pochází z pozůstalosti V. J. Hnízda v majetku rodiny.

Výstava se koná pod záštitou starosty města Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana.


Volání dálek
Expedice a výzkumy spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho působení

13. 3. – 30. 6. 2019

Veigertovský dům (Karlovo náměstí 8, Kolín)

Společnost Zoogeos Bohemia za 25 let své existence uskutečnila 14 velkých expedic za poznáním přírody do nejrůznějších atraktivních destinací. Její členové v navštívených oblastech prováděli své výzkumy spojené s dokumentací přírody a obohatili sbírky svých domovských muzeí o zajímavý materiál. K 25. výročí svého založení členové spolku vytvořili putovní výstavu, která se skládá z bannerů a trojrozměrných předmětů. Na 26 bannerech je pomocí textů a fotografií přiblížena historie spolku, připomenuty jsou jeho aktivity a dřívější výpravy, pozornost je ovšem soustředěna především na poslední pětiletý projekt, který byl zaměřený na výzkum zvířeny v málo probádaných balkánských zemích. Při zpracovávání bannerů byl kladen důraz na jejich atraktivní vizuální podobu, tedy převažuje obrazové sdělení nad texty. Trojrozměrné předměty pak představují nejrůznější přírodniny (převládají entomologické sběry), ale také výrobky domorodých obyvatel či stylové upomínkové předměty atp. Vystaveny jsou i knihy, které byly těmito cestami inspirovány, ukázán je také výběr z odborných studií a článků, jež vznikly na základě studia a zpracovávání materiálu získaného během výprav.

Fotografie z vernisáže výstavy na www.svoboda.info


Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Muzejní noc v Českém Brodě

více - Muzejní noc v Českém Brodě
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na bohatý program Muzejní noci, který se koná v sobotu 25. května v 18.00 - 22.00 hodin.
(16.5.2019)

Noc kostelů

více - Noc kostelů
V rámci letošního programu Noci kostelů se v pátek 24. května můžete zúčastnit několika komentovaných prohlídek s výkladem historiků našeho muzea.
(16.5.2019)

Zelené svátky v kouřimském skanzenu

více - Zelené svátky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tématické instalace přibližující tradiční obyčeje pozdního jara, která je k vidění ve dnech 21. května - 20. června.
(13.5.2019)

Vycházka "Šest zaniklých kouřimských kostelů"

více - Vycházka
Zveme Vás na vlastivědnou vycházku na místa spojená se středověkými církevními dějinami Kouřimi, která se koná v sobotu 4. května od 14.00 hodin.
(27.4.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­