Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Společenský život hmyzu
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

přednášky

úterý
7. února 2017 | 17.00

Dvořákovo muzeum pravěku

Tajemství velkomoravského šperku

01_MACHACEK
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph. D. a Pavel Čáp
Masarykova univerzita, Ústav archeologie a muzeologie

Přednáška odhalí zájemcům některá tajemství velkomoravských šperků, které dnes návštěvníci muzeí obdivují nejen pro jejich krásu, ale i technologickou náročnost. Posluchači se dozvědí odpovědi na otázky pro koho, proč a kdy byly tyto nádherné produkty starodávného uměleckého řemesla vyráběny, především však odhalí tajemství velkomoravských klenotníků. Dozvědí se, jak řemeslníci před tisícem let postupovali při výrobě gombíků, filigránových náušnic či granulovaných prstenů – jak dokázali ze stříbra či zlata vytvořit ornamenty tak jemné, že je dnes musíme studovat pod mikroskopy. Průvodcem po světě starých Slovanů bude vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie brněnské univerzity Jiří Macháček a jeho kolega zručný „experimentátor“ Pavel Čáp, který má dlouholeté zkušenosti s výrobou replik velkomoravských šperků.


Vstupné 30,– Kč

úterý
7. března 2017 | 17.00

Dvořákovo muzeum pravěku

Raně středověké meče z České republiky v evropském kontextu. Zbraně, špičkové kovářské výrobky a atributy elity.


Mgr. Jiří Košta
Národní muzeum

Raně středověké meče představovaly jedny z nejnáročnějších řemeslných výrobků své doby, byly to nejen nejúčinnější osobní zbraně, ale i symboly moci, které sloužily ke komunikaci vysokého sociálního postavení. Celoevropský výskyt raně středověkých mečů, od Irska až po Volžské Bulharsko a od Dalmácie po Island, svědčí o nadregionálních kontaktech tehdejších elit. Vývoj konstrukce raně středověkých mečů odráží dalekosáhlé proměny evropského válečnictví i rozvoj technologií. Střípkem v mozaice poznání mečů jsou i exempláře z území České republiky, které známe z pohřbů 9. a 10. století, včetně těch pocházejících ze středovýchodních Čech – z knížecího hrobu v Kolíně, ze Staré Kouřimi, Libice, či Kobylnice. Co nám vypovídají o světě a postavení jejich nositelů? V rámci přednášky autor shrne a zhodnotí poznatky z mnohaletého studia těchto zbraní.

Vstupné 30,– Kč

úterý
14. března 2017 | 17.00
Dvořákovo muzeum pravěku

Cizí a místní 
Tismice, nadregionální centrum oblasti na přelomu 8. a 9. století.

01_Profantova_nakonci_1

PhDr. Naďa Profantová, CSc. 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

Přednáška se zaměří na nejvýznamnější z hradišť Českobrodska a Kolínska v době jejich vzniku - tedy ve 2. polovině 8. století a na přelomu 8/9. století. Tím je hradiště v Tismicích. Hradiště je největší z těch vzniklých v této etapě, významem předchází Starou Kouřim. I když nebylo zkoumáno ve velkém rozsahu,  i výsledky nedestruktivních archeologických metod přinesly poznatky o jeho členění, o oděvu jeho obyvatel, i o neklidných dobách přelomu 8/9. století. Tehdy se měnila politická  mapa střední Evropy, v našem prostoru začala dominovat Karolinská říše, místní elita napodobovala životní styl říšské elity.

Vstupné 30,– Kč

úterý
24. dubna 2017 | 17.00

Dvořákovo muzeum pravěku

Móda v raném středověku,
aneb barevný svět raně středověkých šperků 


PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.;  PhDr. Soňa Hendrychová
Národní muzeum

Archeologické výzkumy v Čechách přinášejí pro období od 9. do 11. století bohatou škálu šperků, které dovolují představit si, jak se zdobily dámy žijící na knížecím dvoře, v jeho blízkosti či na venkově.  Současně šperky vypovídají o kulturních vztazích mezi jednotlivými územími raně středověké Evropy a o jejich proměnách. Vedle šperku, který svými kořeny souvisel s Velkou Moravou, se vyskytoval šperk zhotovený již v domácích českých dílnách. Nejpozději od 2. poloviny 10. století tuto módu vystřídala na velkomoravské tradici nezávislá móda esovitých záušnic. Přírodovědný a technologický výzkum šperků z drahých i barevných kovů, skla či polodrahokamů přibližuje svět konkrétních materiálů a technologií a umožňuje tak sledovat cesty, které k výrobě šperků vedly.

Vstupné 30,– Kč

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu

více - Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu
Kolínský deník a týdeník Kolínský pres přinesly podrobnější informace o plánovaném znovuotevření hlavní budovy našeho muzea.
(13.1.2017)

Reportáž o Staré Kouřimi

více - Reportáž o Staré Kouřimi
V neděli 8. ledna uvedla Česká televize v rámci pořadu "Toulavá kamera" reportáž o hradišti Stará Kouřim a dalších kouřimských pamětihodnostech.
(9.1.2017)

Tříkrálová koleda v kouřimském skanzenu

více - Tříkrálová koleda v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Tříkrálová koleda", který se koná v sobotu 7. ledna v 10.00 - 16.00 hodin.
(30.12.2016)

Reportáž o aktuálních výstavách

více - Reportáž o aktuálních výstavách
Regionální televize přinesla dne 30. listopadu reportáž o výstavách, které právě probíhají v Regionálním muzeu v Kolíně.
(15.12.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­