Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • SLAVNOSTNI OTEVRENI VEIGERTOVSKY DUM
  • Poklady ze sbirek RMK
  • Prednaska
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

přednášky

úterý
7. března 2017 | 17.00

Dvořákovo muzeum pravěku

Raně středověké meče z České republiky v evropském kontextu. Zbraně, špičkové kovářské výrobky a atributy elity.
01_20_H1_309836
Mgr. Jiří Košta
Národní muzeum

Raně středověké meče představovaly jedny z nejnáročnějších řemeslných výrobků své doby, byly to nejen nejúčinnější osobní zbraně, ale i symboly moci, které sloužily ke komunikaci vysokého sociálního postavení. Celoevropský výskyt raně středověkých mečů, od Irska až po Volžské Bulharsko a od Dalmácie po Island, svědčí o nadregionálních kontaktech tehdejších elit. Vývoj konstrukce raně středověkých mečů odráží dalekosáhlé proměny evropského válečnictví i rozvoj technologií. Střípkem v mozaice poznání mečů jsou i exempláře z území České republiky, které známe z pohřbů 9. a 10. století, včetně těch pocházejících ze středovýchodních Čech – z knížecího hrobu v Kolíně, ze Staré Kouřimi, Libice, či Kobylnice. Co nám vypovídají o světě a postavení jejich nositelů? V rámci přednášky autor shrne a zhodnotí poznatky z mnohaletého studia těchto zbraní.

Vstupné 30,– Kč

úterý
21. března 2017 | 17.00
Veigertovský dům

Cizí a místní 
Tismice, nadregionální centrum oblasti na přelomu 8. a 9. století.

01_Profantova_nakonci_1

PhDr. Naďa Profantová, CSc. 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

Přednáška se zaměří na nejvýznamnější z hradišť Českobrodska a Kolínska v době jejich vzniku - tedy ve 2. polovině 8. století a na přelomu 8/9. století. Tím je hradiště v Tismicích. Hradiště je největší z těch vzniklých v této etapě, významem předchází Starou Kouřim. I když nebylo zkoumáno ve velkém rozsahu,  i výsledky nedestruktivních archeologických metod přinesly poznatky o jeho členění, o oděvu jeho obyvatel, i o neklidných dobách přelomu 8/9. století. Tehdy se měnila politická  mapa střední Evropy, v našem prostoru začala dominovat Karolinská říše, místní elita napodobovala životní styl říšské elity.

Vstupné 30,– Kč

úterý
24. dubna 2017 | 17.00

Veigertovský dům

Móda v raném středověku,
aneb barevný svět raně středověkých šperků 

Tomk_hendrych

PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.;  PhDr. Soňa Hendrychová
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  

Archeologické výzkumy v Čechách přinášejí pro období od 9. do 11. století bohatou škálu šperků, které dovolují představit si, jak se zdobily dámy žijící na knížecím dvoře, v jeho blízkosti či na venkově.  Současně šperky vypovídají o kulturních vztazích mezi jednotlivými územími raně středověké Evropy a o jejich proměnách. Vedle šperku, který svými kořeny souvisel s Velkou Moravou, se vyskytoval šperk zhotovený již v domácích českých dílnách. Nejpozději od 2. poloviny 10. století tuto módu vystřídala na velkomoravské tradici nezávislá móda esovitých záušnic. Přírodovědný a technologický výzkum šperků z drahých i barevných kovů, skla či polodrahokamů přibližuje svět konkrétních materiálů a technologií a umožňuje tak sledovat cesty, které k výrobě šperků vedly.

Vstupné 30,– Kč

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Slavnostní otevření Veigertovského domu

více - Slavnostní otevření Veigertovského domu
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření zrekonstruované a dostavěné hlavní budovy našeho muzea na Karlově náměstí v Kolíně, které se koná ve středu 8. března v 17.00 hodin.
(27.2.2017)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na tradiční masopustní program, který se koná v neděli 26. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(16.2.2017)

Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea

více - Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea
Zážitkové odpoledne "Život hmyzí nám není cizí", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 4. února v Červinkovském domě.
(10.2.2017)

Výběrové řízení

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Průvodce - dokumentátor" v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
(6.2.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­