Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Přednáška
  • Retroskopičiny
  • Retroherna
  • Socialistický sen
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

přednášky

úterý
21. ledna 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Nová socialistická žena

Obcanka_2_web

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Nová socialistická žena zhmotňuje snahy státního socialismu o proměnu genderových stereotypů, rolí a identit, které se projevovaly na mnoha úrovních. Představuje vize budování nové, dokonalejší společnosti i jedince a také vzor hodný následování. Jak ale tento ideál nové ženy měl vypadat, jak se proměňoval v čase a jakých podob nabývaly jeho každodenní variace? A především, jaké bylo dobové postavení žen a mužů v socialistickém Československu?
úterý
28. ledna 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Dějiny českých panelových sídlišť

01_svacha_ilustracni

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

Panelová sídliště se u nás dlouho považovala za typický produkt socialistického režimu. Ve skutečnosti se po druhé světové válce stavěla na celém světě, bez ohledu na politický systém, a zahraniční historici moderní architektury jim dnes věnují mimořádnou pozornost. V České republice je naposled zmapoval projekt Paneláci. Přednáška seznámí kolínské posluchače s výsledky tohoto projektu. Zaměří se především na rozčlenění vývoje sídlišť na jednotlivé etapy od roku 1945 do listopadu 1989, upozorní na rozdíly v jejich kvalitě a stručně rozebere jejich nejvýznamnější příklady, jako jsou pražská sídliště Solidarita, Invalidovna nebo Ďáblice, Poruba v Ostravě, Lesná v Brně nebo Jižní Svahy ve Zlíně. Zamyslí se též nad problémem památkové ochrany nejkvalitnějších sídlišť.


úterý
4. února 2020 | 17.00

Veigertovský dům

„Všichni budeme pěkně bydlet…“ Kolínská sídliště 1946–1990

01_zahorka_ilustracni

Mgr. Jindřich Záhorka
Regionální muzeum v Kolíně

Přednáška provede posluchače vývojem budování panelových sídlišť v Kolíně druhé poloviny 20. století. Etapizace výstavby navazuje na periodizaci představenou při přednášce prof. Rostislava Šváchy s přihlédnutím ke kolínským specifikům. Kromě „dějin" výstavby sídliště se bude přednáška věnovat i neuskutečněným plánům na velké urbanistické celky i jednotlivé budovy a také problematice asanací, kdy v Kolíně staré ustupovalo novému.


úterý
11. února 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Vesmírný sen. Kosmické lety
v české sci-fi, nadšení a mediální propaganda (50. až 70. léta 20. stol.)

obalka

RSDr. Ladislav Jouza
Regionální muzeum v Kolíně
Lety kosmických korábů jsou jedním z významných motivů vědeckofantastické literatury a filmu. Jak se však proměňovaly jejich fabulace pod vlivem společenské atmosféry, propagandy i rozvoje kosmického programu velmocí? Přednáška vychází z historických faktů, vzpomínek a četby těch úžasně fantastických příběhů.
úterý
25. února 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Keltské mincovnictví oppidálního období v Čechách

02_militky_web

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Národní muzeum, Centrum medievistických studií a Univerzita Palackého v Olomouci
V poslední třetině 2. století př. n. l. došlo na českém území k výrazné změně sídelní strategie centrálních sídlišť – objevují se mohutně opevněná oppida. Tato změna se projevuje také v keltské mincovní produkci. Hlavním centrem mincovní výroby na českém území bylo oppidum Stradonice, odkud známe tři depoty a téměř 2500 ztrátových mincí. Zpracování této lokality z pohledu numismatiky zásadním způsobem pozměnilo pohled na keltské mincovnictví v průběhu pozdního 2. a 1. století př. n. l. 
úterý
3. března 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Umění – propaganda – politika ve starověkém Řecku 

03_vercik_web

Dr. Marek Verčík
Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova
Řecké umění formovalo evropskou kulturní historii jako žádné jiné. Staří Řekové vizualizovali bohy a hrdiny, důležité postavy své minulosti jakož i veřejné a soukromé scény v jejich obrazovém umění: na vázách, v plastice nebo reliéfu. Umění ve funkci nejvýznamnějšího média v antice také ovlivňovalo politický život řecké společnosti – a stalo se poprvé nástrojem propagandy.
úterý
17. března 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Kelti a mince

image00022

Tomáš Smělý
ABALON s.r.o.
Keltské mincovnictví je velice specifickým projevem laténské kultury a je důkazem mimořádné hospodářské vyspělosti keltských komunit. Jeho počátky ve střední Evropě sahají již do první poloviny 3. století př. n. l. a jsou spjaty s řeckými předlohami. Již okolo poloviny se objevují peněžní systémy tvořené zlatými a stříbrnými nominály, které se pak uplatňují až do závěru laténské civilizace. V posledních letech došlo k velkému posunu poznání této problematiky, se kterými posluchače seznámí i tato přednáška.
úterý
14. dubna 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Řekové, Římané a „antická“ civilizace

05a_prchlik_web

Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Ústav řeckých a latinských studií, Univerzita Karlova
Jak se vyvíjel vztah dvou hlavních nositelů civilizace, které se běžně říká „antická“? Tento termín samozřejmě má své opodstatnění, přednáška nicméně upozorní i na určitá úskalí jeho používání, zejména na splývání představ právě o jeho nositelích, tedy Řecích a Římanech, kteří si v mnohém nebyli vůbec podobní a jejichž vzájemné vztahy leckdy nebyly ideální.
úterý
26. května 2020 | 17.00

Veigertovský dům

Nejstarší řecké mince

06_masek_web

MUDr. Michal Mašek
Česká numismatická společnost, z.s.
Mince se začaly používat v maloasijském lýdském království kolem roku 600 př. n. l. a záhy se rozšířily po tehdejším obydleném Středomoří. Nejstarší evropská mincovna vznikla na ostrově Aigína nedaleko Athén. Obchodní význam Athén přispěl k tomu, že se jejich ražby staly prvním téměř univerzálním platidlem na dobu téměř dvou staletí. Kromě athénských ražeb však existovaly i mince jiných řeckých států a měst, které obíhaly po antických trzích a přispívaly tak k rozvoji obchodu. Řecké antické mince patří mezi nejdostupnější a přitom výtvarně nesmírně zajímavé artefakty z doby zakladatelů evropské civilizace.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00


více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výroční setkání členů Klubu přátel muzea

více - Výroční setkání členů Klubu přátel muzea
Ve čtvrtek 9. ledna se ve Veigertovském domě v Kolíně uskutečnilo výroční setkání členů Klubu přátel muzea s vedením Regionálního muzea.
(20.1.2020)

Článek o výstavě "Nejen nepřátelé - staří Řekové a jejich sousedé"

více - Článek o výstavě
Lidové noviny přinesly v sobotu 11. ledna obsáhlý článek o aktuální výstavě ve Dvořákově muzeu pravěku.
(16.1.2020)

Projekce filmu "Panelstory, aneb Jak se rodí sídliště"

více - Projekce filmu
V rámci výstavního projektu "Socialistický sen - vize a realita", Vás zveme do Veigertovského domu na tematický filmový podvečer, který se koná ve čtvrtek 16. ledna v 17.00 hodin.
(14.1.2020)

Byly zprovozněny webové stránky k výstavě "Socialistický sen - vize a realita"

více - Byly zprovozněny webové stránky k výstavě
Navštivte speciální webové stránky, které doplňují aktuální výstavu v našem muzeu. Dozvíte se na nich mnoho zajímavých informací!
(10.1.2020)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­