Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Tváře z minulosti
  • MESTANSKY_DUM

akce

STOPY KARLA IV. NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

pondělí 30. května 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na výlet, který se svým tématem připojuje k letošním velkým oslavám 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Důležitým prvkem Karlovy vlády byla podpora a zakládání církevních institucí, a to především na území města Prahy. Exkurze bude věnována procházce po Novém Městě pražském, které Karel IV. roku 1348 založil. Našim cílem se stanou pražské chrámy a další stavby, jež jsou úzce spjaty s činností a odkazem Karla IV. a jeho dobou. Z větší části budeme mít jedinečnou možnost navštívit interiéry kostelů, které jsou jinak pro veřejnost uzavřené.

Program: Procházka Novým Městem pražským a prohlídka exteriérů či interiérů následujících památek: kostel Panny Marie Sněžné, Novoměstská radnice – mázhaus, Benediktýnský klášter s chrámem Panny Marie na Slovanech (Emauzy) – výstava „Pocta Karlu IV.“, kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Apolináře. Prohlídka kostelů sv. Štěpána, Panny Marie na trávníčku a Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého je v jednání.
Částečná změna programu vyhrazena.

Doprava: individuální

Sraz: 9,00 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze
Cena: 150,– Kč
Výlet je nutné zaplatit na pokladně muzea nejpozději do pátku 27. května 2016
Oběd: na Karlově náměstí bude hodinový rozchod a pauza na individuální oběd
Předpokládaný konec exkurze: 16 hodin
Upozornění: trasa výletu je dlouhá cca 3–4 km
Na výlet je třeba se registrovat na pokladně Regionálního muzea v Kolíně, Brandlova 27!


POLABŠTÍ BÁSNÍCI

Cyklus komponovaných literárních večerů

v Regionálním muzeu v Kolíně

Edice Polabští básníci oslaví tento rok již 5. výročí své existence. A jelikož by tato událost neměla zůstat bez povšimnutí, zrodil se v knihovně Regionálního muzea v Kolíně nápad prezentovat tvorbu polabských autorů zastoupených v Edici široké veřejnosti. Díky ochotě a laskavému přístupu ze strany vedení a pedagogů Základní umělecké školy F. Kmocha v Kolíně a vydavatelství Vespero Pardubice se rozvinula spolupráce mezi těmito institucemi a muzeem, která dala vzniknout cyklu komponovaných literárních večerů „POLABŠTÍ BÁSNÍCI“.

V rámci tohoto cyklu chceme postupně představit všechny ediční svazky a živou formou přiblížit básnická díla kolínskému publiku. Literární večery se budou konat vždy jedenkrát měsíčně v prostorách přednáškové síně Dvořákova muzea pravěku. Pro vyznavače poezie je připraveno autorské i neautorské veřejné čtení, recitace, ale i vyprávění o vzniku jednotlivých titulů. O hudební doprovod se postarají žáci Základní umělecké školy F. Kmocha v Kolíně.

úterý
21. června 2016
| 17.00
Dvořákovo muzeum pravěku

Eva Šulcová  Tančící zrnko prachu

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Muzejní noc v Českém Brodě

více - Muzejní noc v Českém Brodě
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na program Muzejní noci, který se koná v sobotu 4. června v 18.00 - 22.00 hodin.
(28.5.2016)

Výstava "Zdenek Rykr a továrna na čokoládu"

více - Výstava
V Národní galerii v Praze probíhá do 28. srpna 2016 rozsáhlá výstava věnovaná tvorbě malíře Zdenka Rykra (1900 - 1940).
(27.5.2016)

Konference "Matouš Collinus z Chotěřiny 1516 - 2016"

více - Konference
Zveme Vás na konferenci s doprovodným programem k poctě Matouše Collina z Chotěřiny, která se koná v Kouřimi ve dnech 2. - 4. června.
(26.5.2016)

Výlet "Stopy Karla IV. na Novém Městě pražském"

více - Výlet
Zveme Vás na výlet za památkami Nového Města pražského, který se koná v pondělí 30. května.
(20.5.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­