Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Vánoce v měšťanském domě
  • Zapomenutá vůně střelného prachu
  • Ludmila Padrtová
  • Josef Čáslava – Návrat v čase
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

výtvarné umění

Podsbírka čítá přibližně 2500 ks. Pochází převážně ze širší oblasti středních Čech, především z území Kolínska, a dokumentuje umělecký vývoj regionu od gotiky po současnost. Základ dnešní kolekce byl položen v roce 1895 v souvislosti se vznikem Muzejní jednoty a pozdějším založením Městského muzea v Kolíně. Na počátku 50. let 20. století byl fond obohacen o sbírky z  přičleněného kolínského muzea LUSK (Literární a umělecké sbírky města Kolína). Dalšími významnými akvizicemi bylo získání cenné pozůstalosti kolínského sběratele Václava Formánka v roce 1953, dále souboru fotografií Josefa Sudka v roce 1989, nebo hodnotné kolekce sakrálního umění, pocházející z území Kolínska, v roce 2001.
Podsbírka je tvořena artefakty z oboru malba, kresba, grafika, umělecká fotografie, sochařství, architektura, a lze ji volně rozdělit do těchto základních celků - Staré umění, Umění 19. století, Česká moderna a avantgarda 1. poloviny 20. století, České umění 2. poloviny 20. století, Umělecká fotografie a Architektura.
Mezi nejvýznamnější  sbírky patří kolekce barokních plastik a maleb z dílen O. Eiglera, O. Elligera ml., F. M. Katterbauera, J. Kramolína,  J. F. Pacáka a jiných, ranné olejomalby i pozdější grafické práce věhlasného vedutisty 19. století a kolínského rodáka V. Morstadta či soubor malířských portrétů 19. a počátku 20. století, představujících jak významné osobnosti kulturně-společenského života Kolínska, tak členy  zdejších měšťanských rodin. Dále jsou to umělecky i badatelsky cenné části pozůstalostí či velké soubory děl výtvarníků spojených s Kolínem - J. Balcar, J. Čart,  J. Drobník, F. K. Foltýn, R. Kremlička, R. Mazuch, V. Radimský aj. Nejhodnotnější je bezesporu pozůstalost po Z. Rykrovi, obsahující i jeho díla na poli užité grafiky a designu, především návrhy pro firmu Orion. Podsbírka "Výtvarné umění" však obsahuje i několik umělecky cenných solitérů od nejvýznamnějších českých výtvarných umělců 19. a 20. století - M. Aleš, F. Bílek, J. Čapek, E. Filla, F. Kaván, Q. Mánes, L. Marold, J. Navrátil, V. Preissig, A. Slavíček, V. Špála, M. Švabinský, J. Veris aj. Mimořádnou uměleckou hodnotu má i rozsáhlá a velmi kvalitní kolekce umělecké fotografie, tvořená  především soubory fotografií dvou význačných kolínských rodáků - Josefa Sudka a Jaromíra Funkeho. Zajímavý je také soubor fragmentů architektonických článků ze středověkých a raně novověkých staveb Kolínska od 13. do 18. století a architektonické studie z 20. století. 

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota - neděle:
10.00 - 17.00

více

Zavřeno ve dnech 24., 25. a 31. 12. a 1. 1.

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­