Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Příběh vějíře
  • František Karel Foltýn
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Výběrová bibliografie

Bibliografie prací Zdeňka Jelínka (spoluautor Ondřej Schnabl), in: Securitas Imperii. Sborník k problematice bezpečnostních služeb, 2,1995, s. 280–290.

MUDr. František Dvořák (28. 11. 1896 – 10. 6. 1943), Archeologické rozhledy 48, 1996, s. 550–558.

Vznik Muzejní jednoty v Kolíně, Práce muzea v Kolíně, řada společenskovědní (dále Práce MK) 6, 1996, s. 5–64.

Kolín a Národopisná výstava českoslovanská (spoluautor Jaroslav Pejša), Práce MK 6, 1996, s. 65–120.

Raný středověk na Kolínsku, in: Jarmila Valentová, Vladimír Rišlink, Ladislav Jouza: Kolínsko v raném středověku. Společnost a kultura v letech 950–1250, Kolín 1997, s. 4–7.

Kolínsko ve vrcholném a pozdním středověku, in: Vladimír Rišlink, Ladislav Jouza, Jarmila Valentová: Gotika na Kolínsku. Společnost a kultura v letech 1250–1530, Kolín 1998, str. 4–11.

Podnikatelská historie, in: Historie a současnost podnikání na Kolínsku, Pardubice 1999, s. 8–136.

Kolínsko na počátku novověku, in: Vladimír Rišlink, Ladislav Jouza: Renesance na Kolínsku. Společnost a kultura v letech 1530–1650, Kolín 1999, s. 4–13.

Kolínsko v období raného a vrcholného baroka (spoluautoři Miroslava Streitová-Jouzová a Romana Hinerová), in: Baroko na Kolínsku I. Společnost a kultura v letech 1650–1730 (rané a vrcholné baroko). Red. Vladimír Rišlink, Ladislav Jouza, Kolín 2001, s. 6–44.

Soupis prací Zdeňka Jelínka (spoluautor Ondřej Schnabl), in: Pocta Zdeňku Jelínkovi, Práce MK 7, 2001, s. 250–265.

Českoslovenští legionáři okresu Kolín (spoluautor Zuzana Miškovská), Kolín 2002, 60 s.

Rodina Mandelíků a architekt Jan Kotěra (spoluautor Klára Zubíková), in: Židé v Kolíně a okolí, Práce MK 9, 2005, s. 99–118.

Jiří Poláček, Kolíňan a voják československé zahraniční armády, in: Židé v Kolíně a okolí, Práce MK 9, 2005, s. 163–198.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě (spoluautoři Lenka Procházková-Mazačová a Radek Tvrdík), Kolín 2005, 48 s.

Záhadný obraz a rod Cellerů z Rozenthalu (spoluautoři Miroslava Jouzová a Vladimír Rišlink), Archivní prameny Kolínska 2004, Kolín 2006, s. 11–36.

Knihovna Řemeslnické besedy a vznik městské knihovny v Kolíně (spoluautor Miroslava Jouzová), Archivní prameny Kolínska 2004, Kolín 2006, s. 127–174.

Od pravěku k počátkům středověku. Moje město Kolín (spoluautor Zdeněk Mazač), Kolín 2006, 48 s.

…a země se chvěla. Bombardování Kolína za druhé světové války (spoluautor Michal Plavec), Cheb 2007, 223 s.

Osudy rodiny Mandelíků, majitelů zámku v Ratboři u Kolína, in: Židé v Čechách, Praha 2007, s. 164–185.

Veithové. Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu (spoluautor Miroslava Jouzová), Mělník 2008, 183 s.

Ke vzniku Českožidovské národní besedy v Kolíně, in: Židovská obec v Kolíně. Red. Klára Zubíková, Kolín 2008, s. 25–35.

Zrození královského města. Moje město Kolín (spoluautor Jaroslav Pejša), Kolín 2008, 2011, 64 s.

Průvodce muzeem Kouřimska v Kouřimi. Red. Lenka Mazačová (spoluautoři Lenka Mazačová, Zdeněk Mazač, Zbyněk Sedláček, Johana Stanovská, Vladimír Rišlink, Radek Tvrdík), Kolín 2008, 71 s.

Obraz Ludvíka Kuby Tábor lidu na Lipanech aneb umělecký prožitek na zakázku, Archivní prameny Kolínska 15, 2009, s. 133–152.

Podnikání ve sladkostech s trpkým koncem. Velimská továrna na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky a rodina Glaserů (spoluautor Miroslava Jouzová), in: Židé v Čechách 2, Praha 2009, s. 20–49.

Adolf Vratislav ze Šternberka jako stavebník pražského paláce na Malé Straně a barokního areálu v Zásmukách (spoluautor Miroslava Jouzová), Documenta Pragensia 28, Život pražských paláců, Praha 2009, s. 193–217.

Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních Čechách (spoluautor Miroslava Jouzová), Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, č. 9–10, s. 304–308.

Židé v Kolíně. Moje město Kolín (spoluautoři Jaroslav Pejša a Miroslava Jouzová), Kolín 2010, 96 s.

Kasárna v kutnohorské jezuitské koleji, in: Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Red. Jindřich Záhorka, Kutná Hora 2011, s. 79–99.

„Kolínská obuv je nejlepší“ – osudy továrny na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů, in: Židé v Čechách 3, Praha 2011, s. 137–163.

Wiesnerové a průmysl cukrovarnický (spoluautor Miroslava Jouzová), in: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie 47, NZM a NTM Praha 2011, s. 139–179.

Měšťanský dům – průvodce expozicí (spoluautoři Petra Hollerová, Vladimír Rišlink), Kolín 2011, 40 s.

Jews in Kolín. My Town Kolín (spoluautoři Jaroslav Pejša a Miroslava Jouzová), Kolín 2012, 98 s.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota, neděle:
10.00 - 17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­