Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Přednáška
  • Jan Kotěra
  • Sladkosti na Kolínsku
  • Umění ve službách reklamy
  • Vážky
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Mgr. Ilona Boháčková

V letech 2008–2011 vystudovala bakalářský obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2011–2014 absolvovala navazující magisterské studium na Ústavu českých dějin FF UK. Specializuje se na dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. a v první polovině 20. století, a to s důrazem na historickou antropologii, dějiny každodennosti a mentalit. Prošla semináři: Problémy české společnosti ve 20. století, Všední den v memoárové literatuře, Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost a Teorie didaktiky dějepisu a její praktické užití. Je držitelkou certifikátu kurzu Muzejní propedeutiky při AMG v Praze a kurzu Základy muzejní pedagogiky v Metodickém centru muzejní pedagogiky v Brně.

V Regionálním muzeu v Kolíně pracuje od roku 2010, nejprve na částečný úvazek jako průvodkyně, v roce 2011 na pozici dokumentátorka etnografického oddělení a průvodkyně v kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Od roku 2012 pracuje jako muzejní pedagožka a průvodkyně v muzeu v Kolíně. Připravuje a vede doprovodné lektorské programy vztahující se k různým aktivitám RMK a zajišťuje výchovnou a vzdělávací činnost návštěvníků muzea.

Kontakt:
bohackova@muzeumkolin.cz
tel.: +420 321 722 988
mob.: +420 702 007 638

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota - neděle:
10.00 - 17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­