Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Muzejní noc v Kolíně
  • Umění gotiky a renesance
  • Zapomenutá vůně střelného prachu
  • Tesaříci ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně
  • Prohlídka městem
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že prohlídky interiéru chrámu sv. Bartoloměje se do 15. června 2022 z důvodu probíhajících stavebních prací nekonají. Podrobnější informace najdete zde.

Děkujeme za pochopení.

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje a v přilehlém areálu Bartolomějského návrší.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Terčové pistole

Regionální muzeum v Kolíně disponuje sbírkou zbraní, která není sice co do rozsahu nijak rozsáhlá, přesto uchovává jedinečné předměty. Současný výstavní projekt "Zapomenutá vůně střelného prachu" umožnil některé z nich zrestaurovat a zpřístupnit návštěvníkům. Mezi unikátní exempláře patří pár terčových pistolí s perkusním zámkem. Ten se u civilních zbraní plně prosadil ve 20. letech 19. století, nicméně pistole jsou pravděpodobně starší. Podle některých zjevných vodítek vznikl předpoklad, že se jedná o transformace ze zámků křesadlových. Tuto teorii by potvrdilo až rozebrání a podrobné prozkoumání zbraní.
Obě pistole jsou shodné. Perkusní zámek, včetně pistonu a kohoutu, je zdoben rytinou, stejně jako postříbřená protidestička. Pod zámkem je spoušť s regulátorem tvrdosti (napínáčkem) a zdobený, postříbřený lučík. Zámky na perkusní roznětky fungují na principu chemického zápalu. Perkusní zápalka (ve tvaru kloboučku), obsahující třaskavou rtuť, se nasadí na piston našroubovaný do hlavně. Úderem bicího kohoutu na zápalku dojde k zážehu třaskaviny a oheň prošlehne zápalným kanálkem k prachové náloži v hlavni.
Hlaveň je vyrobená z damaškové oceli, která vzniká spojením měkčích železných a tvrdších ocelových materiálů a vyznačuje se značnou houževnatostí a charakteristickou kresbou. Hlaveň má ráži 12 mm a je zdobená taušírováním. Jedná se o vkládání kovových drátků a plechů do předřezaných drážek v kovu. Předkreslené motivy se speciálním rydlem proryly a do vzniklé rýhy se vtepával drát (v tomto případě stříbrný), který se údery roztahoval. Hrany vzniklé rytím se nad drátem pod údery kladívka navíc zavíraly. Hotové dílo se přebrušovalo velmi jemnými smirky nebo pemzovou kašičkou a zalešťovalo kůžemi. Hlaveň je opatřena dnovým šroubem, zdobeným rytinou, a mířidly (plátkovým hledím a muškou). Hledí je jednoduché, železné, zasazené v rybině (rozebiratelný spoj). Na vrchní části hlavně je stříbrem vyloženo jméno výrobce: I. Andreas Kuchenreuter. Směrem k zámku je v malém oválu do mosazi vyražena značka výrobce - jezdce na koni se šavlí v ruce, kolem jsou tři písmena: I, A, K. Před hledím je zbraň stříbrnou iniciálou označena římskou jedničkou /I., druhá pak římskou dvojkou /II./.
Pažbu z ořechového dřeva, zdobenou řezbou a rybinou (řezba ve tvaru rybích šupin), zakončuje jednoduchá ozdoba z rohoviny. Předpažbí spojují s hlavní dva ploché kolíky. Na spodní části pažby je ve dvou stříbrných dutinkách umístěn nabiják zakončený ozdobou z rohoviny. Zbraň má stříbrný týlní štítek mandlového tvaru bez monogramu, konec pažby zdobí postříbřená hlavice. Obě párové pistole jsou uloženy v kazetě z překližky, která je datována do 20. století.
Ze skutečnosti, že jsou zbraně opatřeny mířidly, mají drážkování a napínaček, vyvozujeme závěr, že byly určeny pro terčovou, nikoliv soubojovou, střelbu. Staří mistři se snažili minimalizovat zranění duelantů tím, že zvětšovali ráže zbraní a vyráběli tzv. tvrdou spoušť, tzn., že kladla větší odpor při střelbě. Dále zpravidla soubojové pistole postrádaly hledí, někdy i mušku, a mívaly hladký vývrt. Tím se lišily od zbraní terčových.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota - neděle:
10.00 - 17.00

více


facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výstava "Vážky Českobrodska"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Vážky Českobrodska", která se koná ve dnech 26. května - 30. října.
(23.5.2022)

Naše muzeum bylo oceněno v soutěži Gloria musaealis

více - Naše muzeum bylo oceněno v soutěži Gloria musaealis
V národní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021 získala zvláštní ocenění kniha Lenky Mazačové a Roberta Honse "Dobrodružství cyklistiky - Éra vysokého kola v Čechách", kterou vydalo Regionální muzeum v Kolíně.
(21.5.2022)

Zelené svátky v kouřimském skanzenu

více - Zelené svátky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tematické instalace, přibližující dnes již zapomenuté lidové obyčeje pozdního jara, která je k vidění ve dnech 21. května - 19. června.
(15.5.2022)

Výběrové řízení na pozici "Edukátor v Mašínově statku v Lošanech"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Edukátor v Mašínově statku - památníku tří odbojů v Lošanech".
(10.5.2022)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­