Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • František Karel Foltýn
  • Příběh vějíře
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Vážení návštěvníci,

z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje v návaznosti na usnesení vlády České republiky, kterým byl vyhlášen nouzový stav, je muzeum včetně Turistického informačního centra do odvolání pro veřejnost uzavřeno. Prohlídky chrámu sv. Bartoloměje se až do odvolání rovněž nekonají.

Děkujeme za pochopení.

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Vějíř Barbory Bůvové

S koncem zimy končí i plesová sezóna. Kultura městských tanečních zábav se v průběhu staletí vyvíjela. Móda, módní doplňky, vybrané chování, způsoby dvoření, koketování, to vše s plesy nedílně souviselo. Funkci praktickou i módní plnil vějíř, který byl současně i koketním prostředkem dam. Pohyby s vějířem v minulosti značily jejich tajnou mluvu. Nechat například upadnout vějíř na zem symbolizovalo „náležím tobě“, držet vějíř v levé ruce „chci se s tebou seznámit“ a naopak v pravé ruce „miluji jiného“.

V muzejních sbírkách se nachází zvláštní druh vějíře z konce 19. století. Pochází z pozůstalosti kolínské rodačky Barbory Bůvové (1849-1932). Tato česká vlastenka se stýkala s předními osobnostmi národního obrození, zejména s rodinou Palackých či Riegerovou. Přispěla k rozvoji lázní Sedmihorky u Turnova, kde se scházela společnost pražských literátů, herců, politiků a vědců.

Daný sbírkový předmět slučuje funkci vějíře a tanečního pořádku zároveň. Ty vydávali pořadatelé plesů v 19. a počátkem 20. století v různých podobách. Obvykle se přikládaly ke vstupence. Jednalo se o miniaturní dílko spojující grafickou část s nejrůznějšími materiály. Taneční pořádky byly jakési programy plesů, kde se uváděly jednotlivé tance v pořadí, jak se tančily. Dámy pomocí přiložené drobné tužky mohly k jednotlivým tancům připisovat na vyčleněné řádky jména svých tanečníků.

Vějíř drobných rozměrů má rukojeť kónického tvaru vyřezanou z kosti, do níž je vsazeno pštrosí brko obarvené do odstínu bordó. Ve stejné barvě je zhotovena šňůra se střapcem a mosazným korálkem, na konci s háčkem, který si dáma mohla přichytit ke kabelce. Střed vějíře tvoří zmíněný taneční pořádek v podobě lichoběžníkové knížečky s tužkou. Titulní strana je opatřena raženým zlatým nápisem „Parnassie“, jež mohl značit název spolku, který ples pořádal. Nachází se zde i datum konání události 13. 11. 1894. Taneční pořádek obsahuje jednotlivé tance jako například valčík, kvapík, čtverylku, mazurku a další tehdy oblíbené tance. Poslední strana uvádí výrobce, Umělecké knihařství K. Just, Praha, Václavské nám. 24, který nejenom tiskl grafickou část, ale celý vějíř i kompletoval.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

zavřeno facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Dokument o Boženě Němcové a Václavovi Bolemírovi Nebeském

více - Dokument o Boženě Němcové a Václavovi Bolemírovi Nebeském
Ve čtvrtek 2. dubna uvedla Česká televize v rámci cyklu "Osudové lásky" dokument "Zamilovaná paní Betty", jehož část byla natočena v Červinkovském domě v Kolíně a v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
(2.4.2020)

Sledujte náš profil na Facebooku

více - Sledujte náš profil na Facebooku
Přestože je Regionální muzeum až do odvolání pro veřejnost uzavřeno, najdete na naší stránce na Facebooku každý den odkazy na různé zajímavé reportáže, přibližující památky a historii Kolínska.
(25.3.2020)

Rozhovor s autorkou výstavy "Příběh vějíře"

více - Rozhovor s autorkou výstavy
Český rozhlas uvedl v pondělí 9. března rozsáhlý rozhovor s Mgr. Ludmilou Kotorovou, autorkou výstavy, která aktuálně probíhá v našem muzeu.
(10.3.2020)

Výběrové řízení na pozici "Kurátor sbírky památek venkovské architektury"

Regionální muzeum v Kolíně, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: „Kurátor sbírky památek venkovské architektury“ (část sbírkového fondu etnografie v Muzeu lidových staveb v Kouřimi).
(10.3.2020)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­