Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Přednáška
  • Kolín 1914–1918
  • Jan Havránek
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice
Jan Havránek: "U železničního mostu"

 

Od konce 30. let do poloviny 80. let 20. století se na kolínské výtvarné scéně pohybovala velmi zajímavá a pozoruhodná osobnost. Byl jí Jan Havránek, jehož rozsáhlé a stylově variabilní dílo si získalo zaslouženou pozornost uměnímilovného publika. Ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně se nachází několik Havránkových maleb, kreseb a grafických listů. Mezi nimi je i dvojice obrazů s motivem kolínského železničního mostu.  

Varianta č. 1 (U železničního mostu I.) byla do sbírkového fondu zakoupena v roce 1990 přímo z pozůstalosti Jana Havránka. Jedná se o strukturální olejomalbu na sololitové desce, v rozměru 50 x 70 cm. Dílo je signováno a datováno v levém horním rohu: J. Havránek 1957. V roce 1994 byla na prodejní výstavě Jana Havránka v kolínském muzeu dokoupena i varianta č. 2 (U železničního mostu II.). Tento obraz je malován opět technikou strukturální olejomalby na sololitové desce. Jeho rozměr je 50 x 70 cm, signován je v levém dolním rohu: Jan Havránek. Datace sice chybí, ale dá se předpokládat, že tato jen v detailech odlišná varianta vznikla také v roce 1957.
Oba obrazy jsou po umělecké stránce velmi kvalitní a dokazují vyzrálost Havránkova výtvarného projevu. Právě do konce 50. let a poloviny 60. let 20. století se dá zařadit umělcovo stěžejní a stylově nejvýraznější tvůrčí období. V této době rád pracuje se strukturální malbou - barvy nanáší v silných, pastózních vrstvách, do kterých ještě vyrývá či škrábe linie. Barevnost je výrazně expresivní. Havránek se také odpoutává od realistického pojetí, abstrahuje a více sahá po výtvarné zkratce. Navíc motiv železničního mostu a "kolínského přístaviště" je Havránkův oblíbený a objevil se i na několika dalších malbách, kresbách a monotypech, kterou jsou dnes v majetku soukromých sběratelů.
Oba obrazy, včetně zmiňovaných studií ze soukromých sbírek, můžete až do 30. září 2018 vidět v prostorách muzea v rámci vzpomínkové výstavy na Jana Havránka.

JAN HAVRÁNEK

*16. 7. 1906 Kolín, + 8. 5. 1985 Kolín
návrhář obuvi, malíř, grafik, hudebník
Havránkova cesta k profesi výtvarníka byla velmi dlouhá a spletitá. V roce 1923 se vyučil obuvníkem a jeho prvním místem byla kolínská továrna na obuv Sigmunda Feldmanna, kam nastoupil jako kreslič v modelárně. V roce 1930 odchází do Berlína a stává se zde uznávaným návrhářem obuvi u firmy Leiser. V roce 1933 nepříznivým řízením osudu musí opustit toto místo a vrátit se Čech (Kolína). Zde se živí krátkou dobu jako hudebník, poté již jako malíř na volné noze.
Havránkova výtvarná tvorba je velmi svébytná a výrazově i obsahově mnohovrstevnatá. Sám umělec po celý svůj život hledal a experimentoval s různými styly, výtvarnými technikami a materiály. Poměrně často pracoval s pastelem, a to jak se suchým, tak s jeho jemnější olejovou verzí. Lákaly jej však především kombinované techniky a strukturální záležitosti. Věnoval se i grafice, zejména linořezu, linorytu a monotypu. Stylově je Havránkova tvorba nejednotná a těžko zařaditelná. Dalo by se říci, že osciluje mezi dvěma protipóly - realismem a abstrakcí. Kromě toho u něj můžeme najít prvky kubismu, symbolismu či expresionismu. Volná tvorba u Havránka sice převažovala, ale nevyhýbal se ani té užité. Navrhoval plakáty, pozvánky, PF, ex libris, obálky časopisů, tapisérie i knižní vazby. Pro Malé divadlo v Kolíně v jeho začátcích Havránek navrhoval a maloval kulisy.
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Komentovaná prohlídka výstavy "Kolín 1914 - 1918"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás do Veigertovského domu na komentovanou prohlídku výstavy "Kolín 1914 - 1918. Kolíňané za Velké války a vznik Československé republiky", která se koná v pátek 28. září ve 14.00 hodin.
(20.9.2018)

Přednáška o výzdobě kostelů v 19. století

Zveme Vás do Kulturního střediska města Pečky na přednášku Mgr. Jindřicha Záhorky "České nebe - výzdoba kostelních interiérů 2. poloviny 19. století na Kolínsku", která se koná ve středu 26. září v 17.00 hodin.
(20.9.2018)

Výběrové řízení na pozici "Mzdový účetní - personalista"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Mzdový účetní - personalista".
(10.9.2018)

Prohlídka fary ve Skramníkách

více - Prohlídka fary ve Skramníkách
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentovanou prohlídku bývalé fary ve Skramníkách, která se koná v sobotu 15. září ve 14.00 hodin.
(5.9.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­