Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
  • Bitva u Kolína
  • Verše malované štětcem
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Intarzovaný misník

Ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně je uložen zajímavý soubor lidového nábytku, který reprezentuje životní styl zámožnějších vrstev venkovského obyvatelstva v 18. a 19. století. K nejzajímavějším předmětům z této kolekce náleží vedle truhel, skříní, lavic a postelí také misník, který vám zde představujeme. Muzeum jej získalo v roce 1953 z odkazu kolínského statkáře a sběratele Václava Formánka.
Jedná se o reprezentativní kus selského nábytku, zhotovený z dubového dřeva, který sloužil k uchovávání stolního nádobí – především mis a talířů. Skládá se ze dvou pevně spojených dílů. Spodní část tvoří hranolová skříňka se sešikmenými předními rohy, která spočívá na čtyřech soustružených nohách. Její spodní i horní okraj člení profilované lišty, v čelní stěně jsou na dvou jednoduchých závěsech osazena obdélná dvířka. Na skříňce spočívá výrazně převýšený a půdorysně odstupněný hranolový nástavec, který má stejně jako spodní díl sešikmené přední rohy. V jeho čele je vyříznuta obdélná nika, která umožňovala odkládání předmětů na desku spodní části misníku. Nad ní je horní díl uzavíratelný dvířky s volutově zvlněným horním okrajem, osazenými opět na dvojici závěsů. Nástavec vrcholí profilovanou římsou a ozdobně vyřezávaným volutovým frontonem, v jehož ploše se nachází kartuš s vročením „1700“.
Výzdobu misníku tvoří jednoduchá geometrická intarzie, provedená vykládáním hrušňovým, javorovým a ořechovým dřevem. Bočnice i čelní plochy rytmizují pravoúhlá zrcadla, která svým provedením vytvářejí iluzi plasticity. Zrcadlo na ploše horních dvířek svým tvarem kopíruje jejich volutově zvlněný horní okraj. V ploše obou dvířek se nacházejí působivé motivy křížově a šachovnicově skládaných, na koso postavených čtverců. Jednodušší na koso postavené čtverce a routy zdobí také plochu sešikmených rohů spodního i horního dílu.
Misníky bývaly důležitou součástí zařízení tradičního venkovského interiéru. Jejich předlohou byly renesanční a raně barokní příborníky, které náležely k reprezentativním kusům vybavení šlechtických a měšťanských domácností. Podobně jako další kusy nábytku měly misníky v lidovém prostředí pevně stanovenou funkci i umístění. Stávaly vždy ve světnici u vchodu ze síně naproti kamnům, peci či sporáku. V jejich nástavci bylo uloženo nádobí sloužící ke stolování, uzavíratelná skříňka ve spodní části ukrývala nádobí používané k vaření. Ve venkovském prostředí přestávaly být misníky užívány na konci 19. století, kdy je nahrazovaly funkčně obdobné kredence. Dnes proto náleží k nejvzácněji zachovalým kusům lidového nábytku. Popsaný misník ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně je pravděpodobně vůbec nejstarší zachovalou ukázkou toho kusu nábytku na území České republiky.
Misník Misník Misník Misník Misník Misník Misník

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Návštěva lichtenštejnské velvyslankyně

více - Návštěva lichtenštejnské velvyslankyně
U příležitosti slavnostního připomenutí výročí bitvy u Kolína naše muzeum v sobotu 17. června navštívila řada vzácných hostů v čele s velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví Marií-Piou Kothbauer, princeznou von Liechtenstein.
(22.6.2017)

Tajemství Svatojánské noci

více - Tajemství Svatojánské noci
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku tématické instalace, která je k vidění ve dnech 24. června - 9. července.
(17.6.2017)

Svatojánská noc s Jaroslavem Hutkou

více - Svatojánská noc s Jaroslavem Hutkou
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na komponovaný pořad, který se koná v sobotu 24. června v 19.00 - 24.00 hodin.
(17.6.2017)

Byliny do kuchyně i lékárničky

více - Byliny do kuchyně i lékárničky
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na lektorský program, který se koná v sobotu 24. června.
(17.6.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­