Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • František Karel Foltýn
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje a v přilehlém areálu Bartolomějského návrší.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Vějíř Barbory Bůvové

S koncem zimy končí i plesová sezóna. Kultura městských tanečních zábav se v průběhu staletí vyvíjela. Móda, módní doplňky, vybrané chování, způsoby dvoření, koketování, to vše s plesy nedílně souviselo. Funkci praktickou i módní plnil vějíř, který byl současně i koketním prostředkem dam. Pohyby s vějířem v minulosti značily jejich tajnou mluvu. Nechat například upadnout vějíř na zem symbolizovalo „náležím tobě“, držet vějíř v levé ruce „chci se s tebou seznámit“ a naopak v pravé ruce „miluji jiného“.

V muzejních sbírkách se nachází zvláštní druh vějíře z konce 19. století. Pochází z pozůstalosti kolínské rodačky Barbory Bůvové (1849-1932). Tato česká vlastenka se stýkala s předními osobnostmi národního obrození, zejména s rodinou Palackých či Riegerovou. Přispěla k rozvoji lázní Sedmihorky u Turnova, kde se scházela společnost pražských literátů, herců, politiků a vědců.

Daný sbírkový předmět slučuje funkci vějíře a tanečního pořádku zároveň. Ty vydávali pořadatelé plesů v 19. a počátkem 20. století v různých podobách. Obvykle se přikládaly ke vstupence. Jednalo se o miniaturní dílko spojující grafickou část s nejrůznějšími materiály. Taneční pořádky byly jakési programy plesů, kde se uváděly jednotlivé tance v pořadí, jak se tančily. Dámy pomocí přiložené drobné tužky mohly k jednotlivým tancům připisovat na vyčleněné řádky jména svých tanečníků.

Vějíř drobných rozměrů má rukojeť kónického tvaru vyřezanou z kosti, do níž je vsazeno pštrosí brko obarvené do odstínu bordó. Ve stejné barvě je zhotovena šňůra se střapcem a mosazným korálkem, na konci s háčkem, který si dáma mohla přichytit ke kabelce. Střed vějíře tvoří zmíněný taneční pořádek v podobě lichoběžníkové knížečky s tužkou. Titulní strana je opatřena raženým zlatým nápisem „Parnassie“, jež mohl značit název spolku, který ples pořádal. Nachází se zde i datum konání události 13. 11. 1894. Taneční pořádek obsahuje jednotlivé tance jako například valčík, kvapík, čtverylku, mazurku a další tehdy oblíbené tance. Poslední strana uvádí výrobce, Umělecké knihařství K. Just, Praha, Václavské nám. 24, který nejenom tiskl grafickou část, ale celý vějíř i kompletoval.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota, neděle:
10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Slavnostní otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

více - Slavnostní otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně
V neděli 20. září v 16.00 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.
(13.9.2020)

Prohlídka výstavy "Tropické moře Kouřimska"

více - Prohlídka výstavy
Zveme Vás do Muzea Kouřimska v Kouřimi na komentovanou prohlídku výstavy s jejími autory Doc. RNDr. Martinem Košťákem, Ph.D. a Mgr. Ondřejem Kohoutem, která se koná ve středu 16. září v 17.00 hodin.
(9.9.2020)

Prohlídky památek

více - Prohlídky památek
V rámci programu Dnů evropského dědictví Vás zveme na komentované prohlídky památek na Kolínsku, které se konají ve dnech 12. - 20. září.
(5.9.2020)

Výstava historických plakátů

více - Výstava historických plakátů
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Zábava i politika - z dějin českého plakátu", která se koná ve dnech 8. září 2020 - 2. května 2021.
(1.9.2020)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­