Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Socialistický sen
  • čas hrdinů
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Vysoké kolo ze sbírky Regionálního muzea v Kolíně

V kolínské sbírce se nachází vysoké kolo výrobce Singer & CO, LTD, Coventry, model Challenge. Jedná se o bicykl s průměrem předního kola 56 palců (142 cm) s radiálním výpletem, který je označen výrobním číslem 41 832. Na základě toho a dalších znaků lze usoudit, že byl sestrojen kolem roku 1886. Dle dobového katalogu byla jeho cena 13 liber a 20 pencí. Původní majitel bicyklu není znám. Každopádně se však muselo jednat o muže vysoké postavy, aby na tak vysokém stroji mohl vůbec jezdit. Předmět byl do muzejní sbírky darován roku 1968.

Jedná se o celokovové kolo s plným válcovaným ráfkem tvaru měsíce. Přední vidlice je dutá s přimazáváním a s továrnou patentovanými, seřizovatelnými kuličkovými ložisky přední hřídele.  Hlava řízení je uzavřená typu Stanley s charakteristicky přimontovanými řídítky typu býčí rohy, které jsou těsněné a odpružené gumou (dle závitového zakončení) a vybavené atypickými madly z ebonitu. Kolo mělo původně kožené sedlo připevněné na pevné kovové podložce a odpružené jednoduchou listovou pružinou. Později došlo k přestavbě na napínací kožené sedlo se zahnutou plochou pružinou.

Kolínská Singerovka byla restaurována v letech 2014–2015 restaurátorem Mgr. Robertem Honsem.
Kolo se dochovalo téměř kompletní, bylo však výrazně celoplošně povrchově poškozené a vykazovalo řadu neodborných úprav. Relikty původních nátěrů nebylo možné potvrdit. Po původně niklovaných částech zůstaly pouze zbytky základního pomědění. Velociped postrádal veškerý drobný spojovací materiál. Chyběl ozdobný kryt fixačního šroubu závěsu kosti (rámu), oba kaučukové běhouny a původní ebonitová madla. Kožené sedlo se dochovalo v relativně v dobrém stavu.
V rámci restaurátorského zásahu byla provedena kompletní šetrná demontáž celého stroje.  Všechny díly byly mechanicky očištěny od korozních zplodin a následně chemicky pasivovány.  Nejnáročnější  úkony byly spojeny s korekcemi prasklin, deformací řídítek, ohnutých klik pedálů, zohýbaných drátů výpletu, opravou původních závitů a odstraněním neodborných zásahů. Opravována byla také obě patentovaná ložiska (přední i zadní) s novým výbrusem kuličkových drah za zachování původních kuliček.
Doplněny byly pouze ty prvky, u kterých byl znám materiál a původní tvar. Dále došlo k namontování nových gumových obručí na přední a zadní kolo, nových gumových vložek pedálů a ebonitových rukojetí. Lakování kola bylo provedeno původní technikou. Části povrchu, které byly původně niklované, byly vzhledem k hloubkové korozi pouze šetrně očištěny a zakonzervovány anglickým voskem. Závěrem bylo celé kolo smontováno a seřízeno tak, aby bylo ve zcela provozuschopném stavu.

Firma Singer & CO, LTD fungovala v letech 1875 – 1928. Její zakladatel George Singer (1847–1909) pracoval na konci 60. let 19. století v Coventry Sewing Machines. Roku 1875 uzavřel partnerství se svým tchánem Jamesem Strigerem a založili formu Singer & CO na Leicester Street v Coventry. Jméno Singer si vrzy získalo výbornou reputaci a výroba se velmi rozrostla. Roku 1891 se George Singer stal starostou města Coventry. Podnik později vyráběl též motocykly.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00


více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Doprovodný program k cyklistické výstavě

více - Doprovodný program k cyklistické výstavě
V sobotu 26. října se v našem muzeu za velkého zájmu veřejnosti konal program pro rodiny s dětmi k výstavě "Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách".
(31.10.2019)

Výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant/pokladní"

Regionální muzeum v Kolíně, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant/pokladní".
(25.10.2019)

Svatohavelské posvícení v kouřimském skanzenu

více - Svatohavelské posvícení v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Svatohavelské posvícení", který se koná v neděli 20. října.
(11.10.2019)

Výběrové řízení na pozici "Dokumentátor"

Regionální muzeum v Kolíně, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Dokumentátor".
(8.10.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­