Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Přednáška
  • Vánoce v měšťanském domě
  • Návrat k přírodě
  • Lví silou, vzletem sokolím
  • Ozdoby dávné doby
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

Aktuálně

Navrhněte nového nositele titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje"! | (12. 2. 2016)

Středočeský kraj vyzývá k předkládání nominací na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“.

Výzva k podávání návrhů na udělení titulu

„Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“

Středočeský kraj vyzývá k předkládání nominací na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“ osobám, které se snaží uchovat znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Podmínky udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby:
1) Titul je určen osobám, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti.
2) Titul je udělován hejtmanem Středočeského kraje v období let 2016-20.
3) Titul muže být udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Středočeského kraje.
4) Titul muže být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.
5) Pro účely tohoto statutu se jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby vymezují podle základního materiálu, z něhož jsou vyrobeny výrobky v daném oboru
Návrhy na udělení titulu mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Návrhy v písemné nebo v elektronické podobě na předem stanovených formulářích zasílejte do 31. 3. 2016 na adresu:

Regionální muzeum v Kolíně, Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje, Brandlova 35, 280 02 Kolín I.

Návrhy doručené po stanoveném termínu nebudou posuzovány.

Případné dotazy směřujte na emailovou adresu: kasova@muzeumkolin.cz

Tato výzva je zveřejněna v souladu s „Metodickým pokynem pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“. Podrobné informace podá Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje (Regionální muzeum v Kolíně).

Další informace najdete zde.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota - neděle:
10.00 - 17.00

více


facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Svatomikulášská obchůzka v kouřimském skanzenu

více - Svatomikulášská obchůzka v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Svatomikulášská obchůzka", který se koná v neděli 4. prosince v 10.00 - 16.00 hodin.
(27.11.2022)

Advent a Vánoce v kouřimském skanzenu

více - Advent a Vánoce v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tematické adventní a vánoční instalace, která je k vidění ve dnech 26. listopadu - 30. prosince.
(18.11.2022)

Výstava "O včelách a včelařství"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu, která je pro veřejnost otevřena ve dnech 15. listopadu - 14. května.
(9.11.2022)

Výběrové řízení na pozici "Historik umění - kurátor podsbírky Umělecké řemeslo"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Historik umění - kurátor podsbírky Umělecké řemeslo".
(20.10.2022)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­