Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Báječný svět praní a žehlení
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Ottmar Elliger mladší: Šalamounův soud

Mezi památkami starého umění, uloženými ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně, se nachází také soubor barokních maleb. Jedním z nejzajímavějších exemplářů je obraz z počátku 18. století znázorňující Šalamounův soud, který je připisován nizozemskému malíři německého původu Ottmarovi Elligerovi mladšímu (1666 – 1735). Do muzejních sbírek byl obraz darován v roce 1957 z odkazu kolínského statkáře a sběratele Václava Formánka.
Dílo znázorňuje výjev ze starozákonní První Knihy královské, kdy král Šalamoun rozsoudil dvě nevěstky, které žily v jednom domě a současně porodily. Jedno z dětí však zemřelo, a obě ženy si pak činily nárok na dítě druhé. Aby král zjistil pravdu, nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné, a druhou polovinu druhé“. Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý, a jíž se její srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je!“ Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která řekla „Neusmrcujte je!“, to je jeho matka.“ (1 Kr 3,25-27) V minulosti byl tento námět vnímán jako předobraz posledního soudu, a byl užíván jako symbol spravedlnosti v širším smyslu.
Výjev je zasazen do prostředí antického paláce, kde pod vysokými stupni, na nichž na trůně pod baldachýnem sedí král Šalamoun, se poloobnažený kat s napřaženým mečem chystá rozetnout živé dítě. Kolem něho vzrušeně gestikulují obě nevěstky, přičemž pravá matka živého dítěte klečí a vzpíná ruce ke svému synovi. Na podlaze před nimi leží na zřasené bílé roušce mrtvé dítě. Scénu doprovází početná stafáž dvořanů, vojáků a králových rádců. Mimořádně působivý je také živý kolorit malby, kdy se teplé odstíny červené a zlatavé barvy střídají se studenými odstíny zelené, modrošedé a růžovofialové. Dílo dosahuje až překvapivé umělecké kvality. Jeho hodnotu ještě zvyšuje adjustace v původním zlaceném rámu benátského typu s plošně pojednanou řezbou akantu.
Ottmar Elliger mladší se narodil v Hamburku v rodině stejnojmenného malíře dánského původu. Po prvotním školení v dílně svého otce byl vyslán do Amsterodamu, kde se stal žákem malíře portrétů a žánrových výjevů Michiela van Musscher (1645 – 1705). S tvorbou tohoto mistra však nebyl Elliger spokojen, a proto vyhledal školení u jiného, ve své době velmi uznávaného malíře a výtvarného teoretika Gerarda de Lairesse (1641 – 1711). Pod jeho vlivem se pak začal specializovat na žánrové malby s historickou tématikou. V roce 1716 se Ottmar Elliger mladší stal dvorním malířem mohučského kurfiřta – arcibiskupa Lothara Františka ze Schönbornu. Od roku 1726 působil až do své smrti v nově založené akademii v ruském Petrohradě, kde se věnoval vyučování grafických technik. Malířstvím se zabývali také jeho dva synové Antonín a Ottmar. Elligerova díla jsou uložena v řadě známých světových galerií – například v Rijksmuseum v Amsterodamu, petrohradské Ermitáži, v Kunsthistorisches Museum ve Vídni, Fridericianu v Kasselu, nebo v Musée de Beaux-Arts v Bordeaux.
Šalamounův soud Šalamounův soud Šalamounův soud Šalamounův soud Šalamounův soud Šalamounův soud

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Dokumentární film o bitvě u Kolína

více - Dokumentární film o bitvě u Kolína
V pátek 10. června uvedla Česká televize v rámci cyklu "Bitevní pole" dokument o významné historické události, která se v našem regionu odehrála roku 1757.
(12.6.2016)

Noc kostelů ve Skvrňově

více - Noc kostelů ve Skvrňově
Zveme Vás do kostela sv. Havla ve Skvrňově na program Noci kostelů, který se koná v pátek 10. června.
(5.6.2016)

Muzejní noc v Českém Brodě

více - Muzejní noc v Českém Brodě
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na program Muzejní noci, který se koná v sobotu 4. června v 18.00 - 22.00 hodin.
(28.5.2016)

Výstava "Zdenek Rykr a továrna na čokoládu"

více - Výstava
V Národní galerii v Praze probíhá do 28. srpna 2016 rozsáhlá výstava věnovaná tvorbě malíře Zdenka Rykra (1900 - 1940).
(27.5.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­