Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Jak se žilo za císaře pána
  • Kolínská výtvarná scéna 1918–1968
  • Mezi kmeny a státem
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

První promoce Vojenského řádu Marie Terezie

V kolínské sbírce výtvarného umění se nachází také soubor střeleckých štítů z 19. století. Asi nejvýraznějším je štít s motivem, který se tematicky vztahuje k bitvě u Kolína. Je na něm vyobrazena první promoce Vojenského řádu Marie Terezie, která se uskutečnila dne 7. 3. 1758 a byly na ní uděleny první čtyři velkokříže. Samotný řád byl založen již 18. 6. 1757, na oslavu vítězné a rozhodující bitvy Sedmileté války.
Autorem díla je český malíř Quido Mánes, jehož signatura GUIDO MANES se nachází v pravém dolním rohu (obr. 2). Chybí datace díla, ale pravděpodobně bylo zhotoveno buď v roce 1857 (k 100. výročí bitvy u Kolína) nebo v roce 1858 (k 100. výročí první promoce řádu Marie Terezie), a to na objednávku kolínského spolku ostrostřelců. Jedná se o olejomalbu na dřevě, v rozměru 103 x 147 cm. Obraz, i když zajisté nepatří k vrcholným Mánesovým pracím, je po barevné i kompoziční stránce poměrně dobře vyvážený. Po historické a faktografické stránce se zde však Mánes dopustil několika závažných chyb.
Centrálním a zároveň dominantním výjevem je Marie Terezie (obr. 3,4), která předává řád polnímu maršálovi (FM) Leopoldu hraběti Daunovi (obr. 5). Bohužel zde Mánes nevytvořil velkokříž ve správné podobě tj. zlatý tlapatý kříž v bílém smaltu, jehož střed tvoří medailon s bílým břevnem na červeném poli (barvy z babenberského erbu), obkroužený bílým mezikružím se zlatým nápisem FORTITUDINI (statečnost). Místo něj namaloval hvězdu pro velkokříž, o kterou se řád doplnil až v roce 1765 (obr. 6).
Po císařovnině levici stojí s listinou v ruce řádový kancléř, kterým je zároveň rakouský státní kancléř Václav Antonín kníže Kounic-Rietberg (obr. 7). Vedle něj je generál jízdy (GdK) František hrabě Nádasdy de Fogaras, třetí nositel velkokříže Vojenského řádu Marie Terezie (obr. 8). Stejně jako čtvrtý nositel velkokříže FML Ondřej hrabě Hadik von Futak (obr. 9, 10) má řádovou stuhu, ač jim oběma byl řád udělen až po Daunovi. I barva řádové stuhy neodpovídá skutečnosti. Měla by být opět v barvách babenberského erbu tj. červená s bílým středovým pásem. Uniformu hraběte Nádasdyho namaloval Mánes v modré barvě a měla by být v zelené. I další vojenské kabátce neodpovídají příliš skutečnosti.  Poslední dvě výrazné postavy na scéně jsou FM Karel Alexander vévoda Lotrinský, který se jako bratr císaře Františka I. Štěpána Lotrinského (manžel Marie Terezie) stal prvním nositelem velkokříže. Na obraze je spodobněn v kyrysu, s Řádem zlatého rouna (obr. 11). Muž, stojící za Marií Terezií, je pravděpodobně řádový grefiér.
Celý výjev předání řádu zakomponoval Mánes v romantizujícím duchu do vojenského stanu, stojícím na místě bitvy u Kolína. To dokazuje i podoba památníku na vrchu Bedřichov, namalovaná v pravé horní části obrazu (obr. 12). Podle historických pramenů však došlo ke slavnostní promoci řádu ve vídeňském Hofburgu. Také památník bitvy u Kolína na vrchu Bedřichov byl postaven až v letech 1840–1842.


Quido Mánes
*17. 7. 1828 Praha, + 5. 8. 1880 Praha
Malíř, syn známého českého malíře Antonína Mánesa, který byl také jeho prvním učitelem. Na Akademii výtvarných umění v Praze nastoupil díky otci již v 10 letech (studoval malbu u F. Tkadlíka a Ch. Rubena). V letech 1870 až 1871 podnikl studijní cestu do německého Düsseldorfu. V počátcích své tvorby se věnoval malbě historických a bitevních výjevů mj. maloval i střelecké štíty. Později v jeho díle převládaly žánrové výjevy z českého města a venkova. Věnoval se také knižní ilustraci (mj. ilustroval jedno z vydání Babičky od Boženy Němcové) a karikatuře.  Zajímavostí je, že na malířskou dráhu vstoupil také jeho (o mnoho slavnější) bratr Josef i sestra Amálie.
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výběrové řízení na pozici "Archeolog - kurátor podsbírky Archeologie"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Archeolog - kurátor podsbírky Archeologie".
(16.2.2018)

Výběrové řízení na pozici "Průvodce"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Průvodce".
(16.2.2018)

Reportáž o klášteru v Klášterní Skalici

více - Reportáž o klášteru v Klášterní Skalici
V pondělí 12. února uvedla Česká televize v rámci pořadu "Reportéři ČT" reportáž o bývalém klášteru v Klášterní Skalici. Promluvil v ní pracovník našeho muzea Michal Vevera.
(13.2.2018)

Rozhovor s ředitelem muzea

více - Rozhovor s ředitelem muzea
Týdeník Kolínský pres přinesl v úterý 2. února rozhovor s Mgr. Vladimírem Rišlinkem o aktuálním dění v Regionálním muzeu.
(13.2.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­