Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Jak se žilo za císaře pána
  • Jan Havránek
  • Mezi kmeny a státem
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Psací stůl („bureau plat“)

Honosný psací stůl, označovaný dle typu provedení francouzským termínem „bureau plat“), má podobu typickou pro podobné truhlářské práce první třetiny 18. století, připisované proslulému ebenistovi krále Ludvíka XIV. - Andrému Charlesovi Boulleovi (11. 11. 1642 – 28. 2. 1732). Má obdélný tvar s vysokým lubem a spočívá na čtyřech mírně esovitě zvlněných nohách s volutově stočenými patkami. Hrany nohou jsou konkávně vybrány, a jejich plocha plynule přechází do ploch lubu, jehož okraj je na delších i kratších stranách stolu obloukovitě zvlněn. Stůl je opatřen trojicí zásuvek – jednou uprostřed, a dvěma po stranách. Na delších stranách stolu jim odpovídá trojice čel zásuvek, která jsou na přední straně funkční a na protilehlé zadní straně slepá. Čela zásuvek mají tvar zvlněných zrcadel, lemovaných bohatě profilovanou mosaznou lištou. Postranní a střední zásuvky oddělují vždy dvě mohutné mosazné voluty, zdobené výrazným plastickým dekorem. Mosazné klíčové štítky zásuvek (osazené i na zadní straně stolu, kde nejsou funkční) mají podobu maskaronů – uprostřed v podobě mužských hlav s plnovousem a vavřínovým věncem, po stranách v podobě dívčích hlav s rozevlátými vlasy a mušlí. Pod maskarony jsou osazena obloukovitě prohnutá madla, opatřená reliéfním dekorem. Uprostřed lubu na kratších stranách stolu se uprostřed zrcadla se zvlněným profilovaným rámem nachází vždy jeden velký mosazný maskaron v podobě ženské hlavy s věncem z vinné révy. Nad ním vystupuje velká paprskovitě členěná mušle. Bohatou výzdobou jsou opatřena také všechna nároží stolu. Od volutově stočených patek nohou vždy stoupá vzhůru perlovec, který přechází do maskaronu v podobě hlavy Satyra s dlouhým plnovousem a korunou ze stočených per a vrcholí nárožním kováním s reliéfními palmetami. Celou zbývající plochu nohou i lubu pokrývají bohatě rozvinuté arabesky, provedené technikou marketerie z mosazného plechu a želvoviny.
Psací stůl byl do sbírek Regionálního muzea v Kolíně získán v roce 1974 převodem ze sbírek Městského muzea v Říčanech. Do říčanského muzea se dostal v blíže neznámé době z mobiliáře zámku v Kolodějích (dnes Praha – Koloděje). Je totožný nejméně s pěti dalšími, veřejnosti známými stoly, které jsou bez jakýchkoliv pochyb považovány za originální práce Andrého Charlese Boulleho. Tyto stoly se nacházejí v britské královské sbírce na hradě Windsor, v The Wallace Collection v Londýně, v Iparművészeti Múzeum v Budapešti a v The Frick Collection v New Yorku. Pátý velmi podobný stůl byl dražen aukční síní Koller v Curychu v roce 2014. V průběhu restaurování v roce 2016 však bylo zjištěno, že stůl ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně je mimořádně kvalitně provedeným padělkem, který po roce 1881 zhotovila nábytkářská firma Portois & Fix ve Vídni. Přesto se jedná o jeden z nejpozoruhodnějších kusů muzejní sbírky uměleckého řemesla.
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Tajemství Svatojánské noci v kouřimském skanzenu

více - Tajemství Svatojánské noci v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tématické instalace, která bude k vidění ve dnech 23. června - 8. července.
(16.6.2018)

Svatojánská noc v kouřimském skanzenu

více - Svatojánská noc v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na komponovaný pořad "Svatojánská noc" s koncertem Václava Koubka, který se koná v sobotu 23. června v 19.00 - 24.00 hodin.
(16.6.2018)

Komentovaná prohlídka výstavy "Jak se žilo za císaře pána"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy s výkladem Mgr. Lenky Mazačové a Mgr. Jindřicha Záhorky, která se koná ve středu 20. června v 17.00 hodin ve Veigertovském domě.
(12.6.2018)

Muzejní noc v Českém Brodě

více - Muzejní noc v Českém Brodě
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na program Muzejní noci, který se koná v sobotu 9. června v 18.00 - 22.00 hodin.
(2.6.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­