Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Prednaska
  • Vanoce
  • Společenský život hmyzu
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Medaile Josefa Poppera-Lynkea

V numismatické podsbírce Regionálního muzea v Kolíně je uložena pamětní medaile Josefa Poppera-Lynkea (1838 Kolín – 1921 Vídeň), která byla vydána ve Vídni roku 1918 k 80. narozeninám tohoto kolínského rodáka. Bronzová medaile má průměr 7,3 cm a na jejím aversu je portrét J. Poppera-Lynkea od sochaře Huga Taglanga a nápis POPPER-LYNKEUS . AETAT . LXXX. Muzeu ji daroval rabín PhDr. Richard Feder.
Josef Popper se narodil 21. února 1838 v Kolíně ve skromných poměrech rodiny židovského obchodníka Abrahama Poppera a Rachel, rozené Wienerové v ulici Na Hradbách čp. 154 (dříve č. 50). Od roku 1851 studoval ve vyšší reálné škole v Praze a o tři léta později zahájil studium na polytechnice. V letech 1858 až 1859 pokračoval na polytechnice ve Vídni. Nejdříve pracoval jako železniční úředník na různých místech monarchie a roku 1862 opět odešel do Vídně, kde na univerzitě navštěvoval přednášky z fyziky a matematiky a soukromě studoval problematiku národního hospodářství, kulturních dějin a estetiky. Od roku 1865 mu obživu poskytovala profese soukromého učitele, technika a vynálezce (např. dílčím způsobem zdokonalil parní stroj), ale nakonec převážily jeho široké teoretické zájmy. Popper přispíval do odborných časopisů studiemi z matematiky, fyziky, strojírenství, elektrotechniky, letectví a dalších oborů. Matematicky také popsal princip letu vrtulníku, zabýval se možností přenosu a využití elektrické energie, anticipoval objev energetických kvant či uvažoval o přeměně hmoty a energie. Byl blízkým přítelem A. Einsteina, který oceňoval jeho fyzikální postřehy a zvláště si vážil jeho sociálně filozofických úvah.
    Popper se od konce 19. století plně věnoval společenské a sociální problematice. Velký zájem u veřejnosti vyvolala jeho poetická sbírka povídek, legend a podobenství „Phantasien eines Realisten“ (vydal ji pod pseudonymem Lynkeus, Berlín 1899) se silným sociálním a protináboženským vyzněním, která byla původně zkonfiskována. Jeho stěžejním dílem se stala „Die allgemeine Nährpflicht als Lösung der sozialen Frage“ (Všeobecná povinnost vyživovací jako řešení otázky sociální, Drážďany 1912), ve které předestřel své názory na nemarxistickou reformu společnosti. Na konci života byl Josef Popper oceňován jako významný sociální reformátor. Zemřel ve Vídni 21. prosince 1921.
Ještě před jeho smrtí v období končící 1. světové války, rozpadu monarchie a vzniku Rakouské republiky založili jeho stoupenci roku 1918 spolek Allgemeine Nährpflicht. Spolek byl ustaven na základě idejí z Popperova stejnojmenného spisu a za cílem jejich popularizace vydával také časopisy. V roce 1926 se členům spolku podařilo vztyčit pomník Josefa Poppera-Lynkea v parku před vídeňskou radnicí (jeho autorem byl opět Hugo Taglang). V Kolíně byla roku 1931 péčí Komitétu pro uctění památky Josefa Poppera-Lynkea na jeho rodném domě odhalena pamětní deska (od Erny Engel-Baiersdorfové), která musela být za německé okupace roku 1940 odstraněna. Na své místo se dosud nevrátila. Podobný osud měla i bysta před vídeňskou radnicí, která byla odstraněna za nacistického režimu roku 1938, ale s tím rozdílem, že roku 1951 byla ve Vídni nainstalována kopie.
Pamětní medaile J. Poppera-Lynkea Signování portrétu Poppera-Lynkea na medaili Rodný dům Poppera-Lynkea v ulici Na Hradbách  Josef Popper-Lynkeus Pomník Poppera-Lynkea před vídeňskou radnicí

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Adventní Otevřená ulice

více - Adventní Otevřená ulice
O třetí adventní neděli 11. prosince, se naše muzeum zapojuje do programu Otevřené ulice před chrámem sv. Bartoloměje, který začíná v 17.00 hodin.
(5.12.2016)

Výročí narození MUDr. Františka Dvořáka

více - Výročí narození MUDr. Františka Dvořáka
V pondělí 28. listopadu jsme si společně s Městem Kolín připomněli 120. výročí narození MUDr. Františka Dvořáka.
(30.11.2016)

Výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant".
(29.11.2016)

Výběrové řízení na pozici "Referent majetkové správy"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Referent majetkové správy".
(28.11.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­