Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Mezinárodní den archeologie
  • Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
  • Bitva u Kolína
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Dílo Christiana Ludwiga Brehma ve sbírce Starých tisků

 Christian Ludwig Brehm se narodil 24. ledna 1787 v Schönau vor dem Walde (Durynsko). Byl to německý farář a ornitolog, který vytvořil obrovskou sbírku ptačích preparátů. Jeho syn Alfred Edmund Brehm byl autorem rozsáhlé encyklopedie zvířat (Brehms Tierleben, vyšla ve třech vydáních). V Renthendorfu, kde pracoval jako farář, je dnes jeho památník.
Jeho vášeň - zájem o ptačí svět, se začala projevovat už od čtyř let. Tehdy začal sbírat ptačí peří, hnízda a vejce. Jeho zájem se prohloubil, když v rámci školní docházky ve městě Ernstroda se dostal do kontaktu s přírodovědcem Johanem Matthäusem Bechsteinem (1757–1822). V jedenácti letech začal tvořit vlastní sbírku preparátů a vajec. V letech 1800–1807 studoval Gymnasium Illustre (dnes Gymnasium Ernestinum). Poté se zapsal ke studiu teologie na univerzitu v Jeně. Po studiích působil dva a půl roku jako domácí učitel v rodině von Stein v Lausnitz (u Neustadt/Orla). Od dubna do Vánoc roku 1812 působil jako farář v Drackendorfu. Pak přesídlil na faru v Renthendorfu. Zde se věnoval ornitologické práci v plném rozsahu a také publikoval. Vysloužil si přezdívku „Vogelpastor“. Byl dvakrát ženatý a z druhého manželství měl již zmíněného syna Alfreda Edmunda (1829–1884). Christian Ludwig Brehm zemřel v Renthendorfu 23. 6. 1864.
Za svůj život vytvořil unikátní, vědecky uspořádanou srovnávací sbírku ptačích preparátů o 15 000 ks. Po jeho smrti chtěla rodina tuto sbírku prodat. To se však nepodařila a ta upadla v zapomnění. Znovuobjevena byla až v roce 1896 a koupena za 15 000 marek do soukromého muzea lorda Rotschilda v Tringu nedaleko Londýna. Roku 1932 byla sbírka prodána do New Yorku. Později se část vrátila do Německa. Z jeho původní sbírky se dochovala asi necelá polovina exponátů a jsou uchovávány v Museum Alexnader Koenig v Bonnu.
Mezi jeho nejvýznamnější práce patří Beiträge zur Völkerkunde o 3 sv. V Regionálním muzeu v Kolíně uchováváme Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands (Illmenau 1831) a dva svazky Lehrbuch der Naturgeshichte aller Vögel (Jena 1822). Obě knihy věnoval nejprve do knihovny Měšťanské školy v Kolíně pražský lékárník August Řehoř. Handbuch se dochoval kompletní včetně bohaté obrazové přílohy, kterou ilustroval Willhelm Müller.  Oba svazky Lehrbuchu jsou bez ilustrací. Z měšťanské školy se později dostaly do sbírky starých a vzácných tisků kolínského muzea. V českém prostředí se jedná o dílo, které se vyskytuje v českých knihovnách spíše ojediněle.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výstava fotografií Jaromíra Funkeho

více - Výstava fotografií Jaromíra Funkeho
V Galerii města Kolína je až do 30. 12. 2017 pro veřejnost otevřena výstava "Jaromír Funke, Kolín 1920 - 1935, Fotografie".
(10.10.2017)

Výstava "Brouci ve fotografiích Antonína Kůrky"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu, která bude pro veřejnost otevřena od 10. října.
(7.10.2017)

Svatohavelské posvícení v kouřimském skanzenu

více - Svatohavelské posvícení v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na bohatý program Svatohavelského posvícení, který se koná v neděli 15. října.
(7.10.2017)

Výběrové řízení na pozici "Výstavář"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Výstavář".
(2.10.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­