Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
  • Bitva u Kolína
  • Verše malované štětcem
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Friedrich Veliký u már polního maršála hraběte Schwerina

Heliogravura historické malby Georga Schöbela zachycuje okamžik, kdy se po bitvě u Štěrbohol pruský král Friedrich II. loučí s polním maršálem hrabětem Schwerinem v kostele sv. Markéty v Břevnovském klášteře.
Kurt Christof hrabě von Schwerin (1684–1757) zahájil vojenskou kariéru roku 1700 a již v následujícím roce se účastnil bojů v Nizozemí ve válce o španělské dědictví. Služební postup v armádě vévody meklenbursko-zvěřínského zakončil roku 1719 v hodnosti generálporučíka. Od roku 1720 působil v Prusku. Nejprve byl pověřován diplomatickými misemi, v roce 1722 se stal majitelem pěšího pluku. Vzdělaný a gentlemanský generál se odlišoval od jiných strohých pruských důstojníků. Král Friedrich II. ho roku 1740 jmenoval polním maršálem a povýšil do hraběcího stavu. Ve válkách o dědictví rakouské např. zvítězil nad císařsko-královskou armádou u slezských Molvic (10. 4. 1741). V kritické fázi bitvy však Schwerin vyzval Friedricha II., aby opustil bojiště, neboť se obával o jeho osud v případě vítězství císařských. Král později trpěl výčitkami a Schwerinovi neodpustil jeho pobídku, kterou u Molvic sice rád využil, ale následně svůj odjezd prožíval jako osobní selhání.
Roku 1757, ve druhém roce sedmileté války, polní maršál Schwerin velel jedné z armádních skupin, která vtrhla do Čech. U Prahy se spojil s ostatními dvěma kolonami a 6. května v dopoledních hodinách proběhla krvavá bitva u Štěrbohol. Na císařské straně velel Karel Alexander vévoda Lotrinský spolu s polním maršálem Brownem armádě v síle 61 000 mužů, pruskou armádu s 64 000 muži řídil osobně král Friedrich II. Útočící Prusové se pokusili o obchvat pravého křídla císařských, avšak vojáci Marie Terezie přes velké potíže odolávali. Po zranění generála Winterfeldta se do čela útoku na levém pruském křídle postavil polní maršál Schwerin. Ten si před několika okamžiky musel vyslechnout výtku krále Friedricha II., že jeho pěchota je zbabělá. Popuzen kritickými slovy se snažil napravit situaci osobním příkladem. Chopil se plukovní zástavy nejbližšího pěšího pluku IR 24 Schwerin a asi v jedenáct hodin s výzvou: „Kdo není zbabělec, za mnou!“ (často jsou mu také připisována slova: „Na ně, děti moje!“) se pokusil vojáky povzbudit do dalšího boje. Záhy však padl mrtev zasažen kartáčovými kulemi. Velení útoku nakonec převzal sám Friedrich II. a Prusům se podařilo v bitvě zvítězit. Praha byla obležena a schylovalo se k další bitvě, nyní u Kolína.
Předlohou tisku, vydaného nakladatelstvím Paul Sonntag, Berlin, je obraz německého ilustrátora a malíře historických scén Georga Schöbla (1860–1930/1931), který pocházel z rodiny obchodníka. Po vyučení začal ve věku 24 let studovat na berlínské Akademii umění, ale brzy z ní odešel. Umělecké dovednosti tak spíše získával jako autodidakt, vzorem mu byli Paul Meyerheim (1842–1915) a Adolph Menzel (1815–1905). Schöbel se zaměřil na scény ze života Friedricha II. Po vypuknutí 1. světové války namaloval řadu obrazů s vlasteneckými scénami z bojů na západní frontě. V jistém kontrastu pak působí Schöbelova tvorba jako ilustrátora dětských knih. V roce 1904 získal malou zlatou medaili na Velké berlínské umělecké výstavě.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výstava "Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů"

více - Výstava
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku výstavy, která se koná ve dnech 15. července - 17. září.
(11.7.2017)

"Od Markéty k Matičkám" v kouřimském skanzenu

více -
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tématické instalace, která je k videní ve dnech 15. července - 10. září.
(10.7.2017)

Řemeslné pohádkové léto v kouřimském skanzenu

více - Řemeslné pohádkové léto v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program Řemeslného pohádkového léta, který se koná každou sobotu ve dnech 1. července - 12. srpna.
(26.6.2017)

Návštěva lichtenštejnské velvyslankyně

více - Návštěva lichtenštejnské velvyslankyně
U příležitosti slavnostního připomenutí výročí bitvy u Kolína naše muzeum v sobotu 17. června navštívila řada vzácných hostů v čele s velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví Marií-Piou Kothbauer, princeznou von Liechtenstein.
(22.6.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­