Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • s pokladem za pokladem
  • Jiří Balcar
  • Poklady ze sbirek RMK
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve třech dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Ludvík Kuba: Dílna bratra Karla

Ve výtvarných sbírkách kolínského muzea se nachází poměrně rozsáhlý soubor výtvarných prací významného českého malíře Ludvíka Kuby. Jedním z nich je i obraz "Dílna bratra Karla", datovaný 1904. Tato, po uměleckohistorické stránce velmi kvalitní, olejomalba na plátně (rozměr 73 x 60 cm) zobrazuje kolínskou dílnu staršího Ludvíkova bratra Karla Kuby (*16. 7. 1861, + 18. 5. 1919). Ten působil v Kolíně jako umělecký kovář a podílel se na mnoha prestižních zakázkách, mimo jiné i pro kolínskou radnici. Karel Kuba byl však nejen uznávaným a vyhledávaným řemeslníkem, ale také sběratelem. Za svůj život vytvořil velmi kvalitní sbírku historických zámečnických prací od vrcholné gotiky až po 19. století. V roce 1914 celý tento unikátní soubor daroval do sbírek kolínského muzea.
Samotný obraz zachycuje Kubovu kovářskou dílnu ve dvoře domu čp. 31 v Jungmannově ulici (dnes ulice Politických vězňů). V pozadí, za korunami stromů, vystupuje chrám sv. Bartoloměje, respektive část chóru a kostnice. U dílny je vidět postava, pravděpodobně Karel Kuba při práci. Jedná se však pouze o figurální stafáž, drobný detail, který postřehneme pouze při bližším prozkoumání obrazu. Dominantním motivem obrazu je pouze místo, jak architektura, tak zeleň zahrady. V každém detailu je vidět, že malíř toto místo důvěrně znal. Je známo, že za svým bratrem Karlem do Kolína poměrně často zajížděl na návštěvu, mohl tedy velmi snadno objevit jeho atmosféru a genius loci. Obraz je malován v duchu impresionismu. Zejména partie se stromem a květinovým záhonem v popředí, způsob, jakým zde Ludvík Kuba klade barvy, je jakýmsi předobrazem jeho pozdějších vrcholných impresionistických děl (např. Mezi růžemi, 1906).
Tento Kubův obraz je součástí výstavy Poklady ze sbírek, instalované v nově zrekonstruované budově muzea na Karlově náměstí čp. 8.

 

KUBA Ludvík

*16. 4. 1863 Poděbrady, + 30. 11. 1956 Praha, malíř, muzikolog, etnograf a spisovatel

V začátcích studuje soukromě kresbu u svého příbuzného, sochaře Bohuslava Schnircha. Na krátkou dobu se věnuje učitelské profesi, ale ve svých 22 letech se vydává na cestu po slovanských zemích, na které sbírá národní písně, kreslířsky dokumentuje hudební nástroje, kroje, zvyky, kraj i lid. Z této cesty se zrodilo i Kubovo monumentální několikasvazkové dílo "Slovanstvo ve svých zpěvech". Kuba však nezapomíná ani na další výtvarné vzdělávání. Po krátké kreslířské průpravě ve škole Karla Liebschera byl v roce 1890 přijat na AVU v Praze, do oddělení prof. Maxe Pirnera. Dále se zdokonaluje při studiu v Paříži a zejména v Mnichově, na soukromé škole Antona Ažbeho (1896 - 1904). Od roku 1904 žije a pracuje ve Vídni. V roce 1911 se vrací natrvalo do Čech a usazuje se v Praze.
Je zajímavé, že za svého života nebyl Ludvík Kuba jako malíř příliš oceňován. Byl považován především za etnografa, který pouze na amatérské úrovni doprovází malbou své rozsáhlé badatelské dílo. Teprve po Kubově smrti byla jeho malířská tvorba postupně rehabilitována a on se po boku Václava Radimského a Antonína Slavíčka zařadil mezi naše nejvýznamnější impresionisty.
Ludvík Kuba byl v motivech všestranný. Byl vynikající portrétista i krajinář, maloval květiny, zátiší i výjevy s národopisnou tematikou. Jeho vzpomínky a postřehy jsou zapsány v autobiografickém díle "Zaschlá paleta", které bylo vydáno v roce 1958, dva roky po umělcově smrti.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

aktuality

Přednáška "Evangelická stopa v dějinách Kolína a okolí"

více - Přednáška
Zveme Vás na přednášku historika našeho muzea RSDr. Ladislava Jouzy, která se koná v neděli 19. března v 10.15 hodin v Husově domě v Kolíně.
(16.3.2017)

V prodeji je další publikace z řady "Moje město Kolín"

více - V prodeji je další publikace z řady
V našem muzeu je k získání nová publikace historičky umění Mgr. Petry Hollerové "Moje město Kolín - Cesta k modernímu umění".
(14.3.2017)

Slavnostního otevření Veigertovského domu se zúčastnily stovky lidí

více - Slavnostního otevření Veigertovského domu se zúčastnily stovky lidí
Ve středu 8. března byla po více než třiceti letech za velkého zájmu veřejnosti znovu otevřena hlavní budova našeho muzea na Karlově náměstí v Kolíně.
(10.3.2017)

Slavnostní otevření Veigertovského domu

více - Slavnostní otevření Veigertovského domu
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření zrekonstruované a dostavěné hlavní budovy našeho muzea na Karlově náměstí v Kolíně, které se koná ve středu 8. března v 17.00 hodin.
(27.2.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­