Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Společenský život hmyzu
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Hranolová fajánsová láhev

K nejcennějším předmětům v muzejní kolekci uměleckého řemesla náleží renesanční fajánsová láhev z roku 1609. Její původ a způsob získání se bohužel nepodařilo zjistit, ve sbírkách kolínského muzea je uložena již od počátku 20. století.
Rozložitá hranolová nádoba čtvercového půdorysu je v horní části opatřena kruhovým otvorem. Povrch pokrývá lesklá glazura bílé barvy, na čelní stěně je téměř v celé ploše namalován zelený věnec se čtyřmi žlutými květy, v němž je temně modrou barvou kaligraficky vepsán monogram „IGZK“. U horního okraje jej doplňuje obdobně provedený letopočet 1609. Původně byla láhev nepochybně doplněna kovovou montáží – hrdlem se šroubovým uzávěrem, která se však bohužel nezachovala. V minulosti láhev pravděpodobně sloužila k uchovávání pálenky, nebo podobného typu alkoholických nápojů, užívaných také k léčebným účelům. S ohledem na rozměry a tvar nádoby nelze vyloučit ani skutečnost, že v ní byl uchováván určitý druh koření naloženého v pálence – například oddenky zázvoru, jak naznačuje historicky používané označení tohoto typu lahví „zázvorničky“.
Láhev je jednou z nejstarších zachovalých ukázek produkce habánských keramických dílen přelomu 16. a 17. století. Tak zvaní habáni byli členové náboženské sekty novokřtěnců (anabaptistů), která vznikla ve Švýcarsku v roce 1525. Různorodé novokřtěnecké skupiny byly spojovány s německou selskou válkou, a po její porážce byly z Německa, Švýcarska i Rakouska hromadně vypovídány. Útočištěm se jim stala především Morava a Uhry. Moravská nekatolická šlechta je přijímala na svých panstvích, čímž demonstrovala jednak svojí suverenitu v otázkách náboženství a zároveň jí novokřtěnci přinášeli pro svou pracovitost nemalé hospodářské zisky. Vynikali v hrnčířství, vinařství, ovocnářství, knihařství, zpracování kovů, textilní výrobě a jiných řemeslech. Jejich výrobky – především dokonale zpracované fajánsové nádobí – se staly mimořádně žádaným zbožím, které bylo dováženo do šlechtických a měšťanských domácností po celé střední Evropě. Roku 1622 byli habáni z Moravy v souvislosti s rekatolizací vypovězeni, a tak jim jediným útočištěm zůstaly Uhry, kde ovšem byli pro svoji víru pronásledováni prakticky až do 19. století.
Láhev ze sbírek kolínského muzea tedy s největší pravděpodobností vznikla ještě na území Moravy, odkud byla habánská fajáns do Čech dovážena nejčastěji. Nádobí bylo vyráběno na zakázku, takže se na něm objevují monogramy či erby, a od 30. let 17. století také celá jména objednavatelů. Nejčastěji bylo nádobí pořizováno jako svatební dar, takže užité monogramy náleží oběma manželům – což je pravděpodobně také případ monogramu o čtyřech písmenech na popisované láhvi. Osoby někdejších majitelů, které nejspíše můžeme hledat mezi obyvateli Kolína či některého jiného královského města v okolí, však dnes již bohužel není možné identifikovat.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na tradiční masopustní program, který se koná v neděli 26. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(16.2.2017)

Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea

více - Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea
Zážitkové odpoledne "Život hmyzí nám není cizí", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 4. února v Červinkovském domě.
(10.2.2017)

Výběrové řízení

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Průvodce - dokumentátor" v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
(6.2.2017)

Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu

více - Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu
Kolínský deník a týdeník Kolínský pres přinesly podrobnější informace o plánovaném znovuotevření hlavní budovy našeho muzea.
(13.1.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­