Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Tesla 1002A „Maestro I“

Elegantní světle hnědá skříň s odklopným víkem, zlatými lištami a výraznými ovládacími knoflíky stolního gramorádia Tesla 1002A „Maestro I“ z produkce Tesly Kolín se svým designem hlásí do konce 50. let 20. století. Jedná se o šestirozsahový superhet pro příjem rozhlasových pořadů na dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vlnách (VKV OIRT, tzv. východní norma), který je doplněn gramofonem H20. Přístroj byl napájen ze střídavé sítě 120–220V/50Hz. Jeho rozměry jsou: šířka 640 mm, výška 455 mm, hloubka 345 mm a váží 23 kg.
Radiopřijímač, tvořený elektronkami ECC85, ECH81, 2x 6F31, 6B32, 6BC32, EF80, PL82, EM80 a EZ81, je shodný s dalším kolínským výrobkem, středním přijímačem 625A „Hymnus“. Přepínání vlnových rozsahů, šířky pásma, ferritové antény, gramofonu a vypínání sítě je ovládáno tlačítky. Přístroj disponuje otočnou feritovou anténou, pro rozsah VKV je vestavěn náhražkový dipól. Ladění vysílačů na VKV je oddělené. Na čelní stěně je ke kontrole osazen optický indikátor vyladění. K ozvučení slouží čtyři reproduktory, basy a výšky zvuku ovládají regulátory. Přístroj má přípojku pro magnetofon a další nízkoohmový reproduktor.
Pod odklopným víkem v horní části je umístěn čtyřrychlostní gramofon H20, který přehrává standardní i dlouhohrající desky. Vybaven je indukčním motorem a osvědčeným zastavovačem po dohrání desky. Přenoska má dva přepínatelné safírové hroty.
Gramorádio bylo vyráběno v národním podniku Tesla Kolín v období 1958 až 1960. V těchto letech podnik prodělal několik zásadních organizačních změn. V roce 1958 byla Tesla Kolín v rámci reorganizace československého průmyslu k 1. dubnu začleněna do oborového podniku Tesla Pardubice. Jako stěžejní úkol obdržela sériovou výrobu autopřijímačů a radiopřijímačů. Dále se měla zaměřit na rozvíjení výroby náročných speciálních leteckých zařízení. V Kolíně se v této době vyráběly přijímače Kantáta (jen 1958) a Hymnus a gramorádia Orchestr, Maestro I a Maestro II. V příštím roce začala výroba malého přijímače Junior a autorádií Luxus, Standart, Turista a Ozvěna (pro autobusy). Výrobní aktivy tehdy řešily záměr dohnat a předehnat vyspělé státy ve výrobě, kvalitě a úrovni spotřebního zboží. Záhy však vyvstala nová organizační změna. Od 1. ledna 1960 byl národní podnik Tesla Kolín zařazen do Sdružení telekomunikačních podniků v Praze, což se také odrazilo v jeho výrobním programu. Tradiční výroba radiopřijímačů byla ukončena; též vzhledem k nasycenosti trhu a vzrůstající produktivitě jiných závodů. Kolínský závod se měl soustředit na perspektivní výrobu telekomunikačních zařízení, která měla napomoci rozvoji telefonizace v Československu a také byla smluvně dodávána do Sovětského svazu a dalších socialistických států. Podnik nadále vyráběl palubní leteckou techniku, v následujících letech zvláště pro vojenská cvičná letadla. Na druhé straně byla ukončena produkce radiopřijímačů a autopřijímačů, např. radiopřijímačů Hymnus ve druhém čtvrtletí roku 1960, malých přijímačů Junior ve třetím čtvrtletí a skříňových gramorádií Maestro II. ve čtvrtém čtvrtletí. Na počátku 70. let bude podnik ještě vyrábět malá tranzistorová rádia, ale to je již jiný příběh.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00


více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výstava "Socialistický sen" se setkala s velkým zájmem veřejnosti

více - Výstava
Ve dnech 17. listopadu - 16. února se v našem muzeu konala úspěšná výstava "Socialistický sen - vize a realita".
(18.2.2020)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Masopust", který se koná v neděli 23. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(14.2.2020)

Muzeum získalo soubor děl Vladimíra Jana Hnízda

více - Muzeum získalo soubor děl Vladimíra Jana Hnízda
Na konci loňského roku Regionální muzeum v Kolíně získalo do svých sbírek soubor jednadvaceti prací výtvarníka Vladimíra Jana Hnízda (1914 - 1978), který působil v Kolíně a v Praze.
(7.2.2020)

Výběrové řízení na pozici "Edukátor v kultuře"

Regionální muzeum v Kolíně, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Edukátor v kultuře se zaměřením na tradiční lidovou kulturu".
(4.2.2020)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­