Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Komentovaná prohlídka
  • Volání dálek
  • IMAGINÁRNÍ SETKÁNÍ FOTOGRAFŮ 2019
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že na Bílou sobotu 20. dubna se nekonají prohlídky chrámu sv. Bartoloměje. O Velikonočním pondělí 22. dubna je muzeum včetně Turistického informačního centra pro veřejnost uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Frans van Stampart:
Portrét hraběte Oldřicha Adolfa Vratislava ze Šternberka

Pravděpodobně umělecky nejkvalitnějším barokním portrétem ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně je podobizna hraběte Oldřicha Adolfa Vratislava ze Šternberka (1627–1703). Portrétovaný byl držitelem panství Zásmuky a Častolovice, a po úspěšné kariéře na vídeňském dvoře v době vlády císaře Leopolda I. se v roce 1678 stal nejvyšším zemským sudím v Čechách, a od roku 1685 až do své smrti v roce 1703 vykonával úřad nejvyššího purkrabího Království českého. Stal se tak prvním místodržícím v Čechách a předsedal zemským sněmům, svolaným do Prahy císařem. Roku 1687 se Oldřich Adolf Vratislav ze Šternberka stal rytířem Řádu zlatého rouna, což bylo nejvyšší vyznamenání udělované v tehdejší habsburské monarchii.

Portrét byl pravděpodobně součástí mobiliáře zásmuckého zámku, nebo tamního kláštera františkánů, který hrabě založil v roce 1690, a našel v něm i místo svého posledního odpočinku. Obraz se do sbírek muzea v Kolíně dostal za dnes neznámých okolností v první polovině 20. století. Jedná se o vysoce reprezentativní oficiální podobiznu hraběte, znázorňující jeho polopostavu, oblečenou do ornátu rytíře Řádu zlatého rouna. Ten se skládá z červené sametové tuniky a zřaseného pláště s bohatou dracounovou výšivkou. Oděv doplňují krajkové manžety a vázanka. Na hrudi má hrabě zavěšenou zlatou řádovou kolanu, v pravé ruce jako odznak svého úřadu nejvyššího purkrabího drží hůl s hlavicí vykládanou diamanty. Jeho hlavu zdobí v souladu s vrcholně barokní módou velká alonžová paruka typu „ala lion“. V průhledu v pozadí je v dekorativní kartuši znázorněn rodový erb.

Obraz je pravděpodobně dílem antverpského malíře Franse van Stampart (1675–1750), který od roku 1698 působil ve Vídni jako dvorní malíř císaře Leopolda I. i jeho následovníků, a portrétoval nejvýznamnější aristokraty té doby. Dílo tedy vzniklo pravděpodobně při některém z posledních pobytů hraběte Šternberka ve Vídni kolem roku 1700.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Povídání o velikonočních tradicích v České televizi

více - Povídání o velikonočních tradicích v České televizi
V pondělí 15. dubna uvedla Česká televize v rámci pořadu "Sama doma" rozhovor s ředitelem našeho muzea Mgr. Vladimírem Rišlinkem o tradici velikonočních svátků.
(16.4.2019)

Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu

více - Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na velikonoční národopisné pořady, které se konají na Bílou sobotu a Boží hod ve dnech 20. a 21. dubna.
(12.4.2019)

Reportáž o kostele v Jakubu

více - Reportáž o kostele v Jakubu
V neděli 31. března uvedla Česká televize v rámci pořadu "Křesťanský magazín" reportáž o kostele sv. Jakuba Většího v Církvici - Jakubu.
(4.4.2019)

Možnost pronájmu kavárny v hlavní budově našeho muzea

Středočeský kraj a Regionální muzeum v Kolíně vyhlásili záměr pronajmout prostory kavárny ve Veigertovském domě v Kolíně.
(2.4.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­