Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • X. literární podvečer
  • Tváře z minulosti
  • Objevy po pyramidami
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Kávový servis s výzdobou podle Mikoláše Alše

V podsbírce uměleckého řemesla Regionálního muzea v Kolíně se nachází i porcelánový kávový servis, jehož dekor byl vytvořen na základě kreseb Mikoláše Alše. Jedná se o sbírku z původního (starého) muzejního fondu, která byla do platné evidence zapsána v roce 1973. Servis má celkem 13 kusů a obsahuje konvici na kávu s víčkem, konvičku na mléko, cukřenku s víčkem a pět šálků s podšálky. Glazura je bílá s jednoduchou zdobnou zelenou linkou na okrajích a vystupujících detailech (ouška, nálevky). Všechny kusy servisu jsou zdobeny barevnou kresbou. Podšálky nesou pouze jednoduchý dekor v podobě dvou stylizovaných květin. Ostatní části kombinují jak jednoduchý dekorativní prvek (srdce, květina, jitrnice), tak výraznější figurální kresbu (dudák, krojovaný pár atd.). Některé z kreseb jsou doplněny signaturou malíře, buď v podobě stylizovaného písmene A či podpisu Aleš.
Porcelán je značen zeleně pod glazurou STEINBERGER PRAHA. Jedná se o značku malíře porcelánu Emanuela Steinbergera, který až do roku 1945 pracoval v Praze. Po válce odchází do Vídně, kde jeho firma působila v oboru malby porcelánu od roku 1950 pod značkou STEINBERGER VIENNA - AUSTRIA. Podšálky na sobě ještě nesou další značení výrobce, a sice značku továrny Franze Manky ze Staré Role. Franz Manka pocházel z Telnic, a v roce 1936 zakoupil ve Staré Roli podnik na výrobu porcelánu. Mankova továrna prokazatelně vyráběla do roku 1945, kdy byl Franz Manka pravděpodobně vyhnán společně s dalšími sudetskými Němci.
Vzhledem k těmto okolnostem musel zmíněný servis vzniknout někdy v letech 1936 až 1945. Nejpravděpodobnější je však rozmezí 1936 až 1939, protože lze předpokládat, že v době německé okupace nevznikaly výrobky s takto ryze českou (národní) tématikou. Motivy čerpající z díla Mikoláše Alše byly v období před začátkem II. světové války velmi oblíbené, a nejen na porcelánu. Staly se jakousi odpovědí české společnosti, hrdé na své tradice a historii, na rostoucí vliv německého živlu na našem území.

 

Mikoláš Aleš (*18. 11. 1852 Mirotice, okr. Písek; + 10. 7. 1913 Praha)

Mikoláš Aleš byl jednou z předních osobností tzv. generace Národního divadla. V roce 1869 začal studovat na AVU v Praze (prof. Trenkwald, Swerts). V roce 1876 musí však z AVU odejít kvůli ostrému vystoupení proti jednomu z německých profesorů. Zůstává prakticky bez finančních prostředků a jen díky velkému mecenáši A. Brandejsovi ze Suchdola u Prahy toto těžké období překonává. V roce 1879 se dostává ke své nejprestižnější zakázce pro Národní divadlo v Praze. Mikoláše Alše známe nejen jako malíře, ale také jako vynikajícího kreslíře a ilustrátora. Náměty čerpal především z bohaté české historie a pověstí, z lidové slovesnosti i ze slovanské mytologie. Jeho práce doprovázely řadu časopisů (Květy, Zlatá Praha, Šotek atd.) a svými ilustracemi doplnil několik knih (Špalíček národních písní a říkadel, Psohlavci, dětský slabikář atd.). Zajímavá Alšova díla najdeme také v podobě sgrafit a fresek na několika domech v Praze, Plzni, Písku či Kladně.
Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis Kávový servis

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Výlet "Stopy Karla IV. na Novém Městě pražském"

více - Výlet
Zveme Vás na výlet za památkami Nového Města pražského, který se koná v pondělí 30. května.
(20.5.2016)

Loupežnická muzejní noc v Kouřimi

více - Loupežnická muzejní noc v Kouřimi
Zveme Vás do Muzea Kouřimska v Kouřimi na program Loupežnické muzejní noci, který se koná v sobotu 28. května v 18.00 - 22.00 hodin.
(20.5.2016)

Komentovaná prohlídka výstavy "Dobrodružství cyklistiky"

více - Komentovaná prohlídka výstavy
Zveme Vás do Polabského muzea v Poděbradech na komentovanou prohlídku výstavy "Dobrodružství cyklistiky, aneb éra vysokého kola v Čechách", která se koná ve čtvrtek 26. května v 17.00 hodin.
(20.5.2016)

Přednáška "Řád zlatého rouna a jeho nositelé"

více - Přednáška
Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku ředitele našeho muzea Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná ve středu 25. května v 17.00 hodin.
(19.5.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­