Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Báječný svět praní a žehlení
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Vážky ve sbírkách RMK – šídlo luční (Brachytron pratense)

V rámci interních vědeckovýzkumných úkolů přírodovědného oddělení RMK na období deseti let (1998–2007) byl mimo jiné vybrán i specializovaný průzkum hmyzího řádu vážky (Odonata), a to v rámci bývalém okrese Kolín (region Kolínsko). Vzhledem k neustále se měnícím klimatickým podmínkám dochází ke změně skladby fauny nejen v České republice, ale také i v samotném regionu Kolínsko, a proto byl výzkum prodloužen o dalších 10 let (2008–2017).
Do sbírek RMK bylo v rámci tohoto výzkumu získáno cca 1000 dokladových exemplářů vážek, a to jak v podobě suché preparace, tak uložených do lihového média. Tímto je vytvořen základ specializované entomologické sbírky, který je postupně doplňován o další druhy v rámci celé ČR.
Mezi vzácnější větší druhy vážek – šídla patří nejmenší z nich šídlo luční (Brachytron pratense). Tento druh je v České republice rozšířen spíše ostrůvkovitě, a proto je zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR v kategorii ohrožený (EN). Preferuje nižší, teplé polohy, jeho výskyt je vázán na nivy velkých řek, kde jej často najdeme na slepých ramenech či aluviálních tůních. Tyto podmínky splňuje na Kolínsku okolí řeky Labe s labišťat – slepých labských ramen a tůní. V letech 2000–2015 bylo toto šídlo opakovaně potvrzeno na 10 lokalitách po obou stranách Leb od Týnce nad Labem až po Velký Osek.
Na rozdíl od ostatních šídel se jedná o poměrně nenápadný, výrazně jarní druh, s těžištěm výskytu v květnu a červnu. Charakteristickým chováním samců je, že při vyhledávání samic kličkují nízko nad hladinou přímo v porostech rákosu či orobince. Mimo porosty zaletují jen zřídka. Samice žijí skrytě a nejčastěji je lze objevit při kladení vajíček.
Samečci májí na tmavém podkladu zadečku dvojitou řadu modrých skvrnek a na hřbetní straně hrudi výrazné zelené proužky na hnědém základu. Samice mají skvrny na zadečku barvy žluté, na bocích zadečku pruh ze žlutozelených skvrn a proužky na hřbetní straně hrudi jsou jen rudimentární. Obě pohlaví mají boky hrudi zbarvené zeleně s výraznými černými liniemi švů. Plamky na křídlech jsou dlouhé, úzké a rezavohnědě zbarvené.
K záměně s jinými, podobným i druhy (šídlo pestré – Aeshna mixta a šídlo rákosní – Aeshna affinis) nemůže vzhledem k odlišné době výskytu téměř dojít. Další podobné druhy téhož rodu se v ČR ani ve střední Evropě nevyskytují.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!

více - Podpořte nominaci kouřimského skanzenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje!
Svým hlasováním můžete podpořit první etapu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, navrženou na cenu Stavba roku Středočeského kraje.
(19.8.2016)

Středočeský kraj poskytl finanční prostředky na přípravu první části expozic ve Veigertovském domě

více - Středočeský kraj poskytl finanční prostředky na přípravu první části expozic ve Veigertovském domě
Rada Středočeského kraje schválila dne 25. července poskytnutí částky ve výši 1,65 milionů korun na přípravu první části expozic v hlavní budově Regionálního muzea v Kolíně.
(9.8.2016)

Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi

více - Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se koná v sobotu 30. července.
(21.7.2016)

Podpořte nominaci tvrze v Hradeníně na cenu Národního památkového ústavu!

více - Podpořte nominaci tvrze v Hradeníně na cenu Národního památkového ústavu!
Obnova hradenínské tvrze je nominována na cenu Národního památkového ústavu "Patrimonium pro futuro". Nominaci můžete podpořit svým hlasováním do 31. srpna.
(20.7.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­