Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Josef Lada jak ho neznáte
  • Barokní umění ve sbírkách RMK
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Pokladnička z první světové války

 

Ze sbírky Podlipanského muzea v Českém Brodě pochází pokladnička pro úřední sbírku, která je představena na výstavě Kolín 1914–1918.  

Výrobu a distribuci těchto pokladniček organizoval Úřad pro válečnou péči c. a k. ministerstva války (K. u. k. Kriegsministerium Kriegsfürsorgeamt). Úřad vznikl krátce po vypuknutí války, 28. července 1914, a organizoval pomocnou činnost či koordinoval různé vlastenecké (rozuměj prorakouské) snahy. Důležitou aktivitou úřadu bylo zajištění několika druhů válečných pokladniček, jež sloužily ke sběru darů pro Červený kříž, Válečné pomocné „bureau“, Úřad válečné péče a Fond válečných vdov a sirotků.
Již v roce 1915 bylo do rodin předáno na 170 tisíc malých kartonových pokladniček za propagandistické součinnosti tisku a školních spolků. Na veřejná místa byly umisťovány velké pokladničky, jejichž podoba odpovídala válečným poměrům. Pokladnička z nábojnice dělostřeleckého granátu, převážně ráže 30, 5 cm, působila dramaticky a současně představovala efektivní řešení v době nedostatku kovů. Výrobu pokladniček prováděla rakouská firma Alois Swoboda & Co. z rakouského Rainfeldu. Pokladničky byly opatřeny tabulkami s německým textem, které v českém prostředí doplňovaly české nápisy (tyto tabulky a texty se u vystavené pokladničky převážně nedochovaly).   
Granát ráže 30, 5 cm byl používán zdařilým moždířem vzor 11 systému Škoda, vyráběným v Plzni. Do výzbroje rakousko-uherské armády byl zaveden roku 1912 jako M.11 Mörser. Moždíř vážil v bojovém postavení 18 730 kg, při přepravě měl celý komplet hmotnost zhruba 32 tun (dopravován byl rozložený na tři části – hlaveň, lafeta s kolébkou a ložiště, tažen byl pomocí dělostřeleckého tahače Austro-Daimler M.12). Rychlost střelby byla udávána v rozmezí 10–15 ran za hodinu, obsluhovalo ho 12 mužů. Používal dva typy střel:
1) těžké protibetonové střely o hmotnosti 384 kg, které dokázaly proniknout betonem do hloubky až dva metry (dostřel 9 600 m).
2) tříštivé střely vážící 287 kg, které mohly vytvořit kráter o průměru 8 metrů a zabíjet lidi až do vzdálenosti 400 metrů od místa výbuchu (dostřel 11 300 m).
Rakousko-uherská armáda používala moždíře M.11 na ruské a italské frontě. Jejich výhod si povšimla i německá armáda, které monarchie na začátku války zapůjčila čtyři baterie po dvou dělech s posádkami. Účastnily se např. dobývání belgických a francouzských pevností. Později byl moždíř dále modernizován na typ M.16, který po válce zařadila do výzbroje i československá armáda.  
Úřad pro válečnou péči c. a k. ministerstva války se také věnoval organizaci výroby a prodeje různých populárních válečných suvenýrů, zvláště oblíbených mezi sběrateli. K nim patřil i model moždíře systému Škoda ráže 30, 5 cm.
Kolínská pokladnička zhotovená z dělostřeleckého náboje se nedochovala, neboť měla neslavný konec. Dopoledne 28. října 1918 se pod dojmem prvních zpráv o vyhlášení samostatnosti začali shlukovat lidé a zanedlouho vypuklo očišťování Kolína od c. a k. symbolů. Část zástupu se pak vydala na železný silniční most, kde rozjásaní občané vhodili do Labe stržené plechové orly a také pokladničku pro dobročinnou sbírku.

Pokladnička z granátu moždíře M.11 ráže 30,5 cm Detail zachovalých horních nápisů jiné pokladničky Detail zachovalých dolních nápisů jiné pokladničky Vyhláška k založení Válečného pomocného úřadu Model moždíře M.11 systému Škoda ráže 30, 5 cm Moždíř M.11 v palebném postavení Granáty moždíře M.11 ráže 30,5 cm před nabitím Nabíjení moždíře M.11 Doprava hlavně moždíře M.11

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Pořad "Historie.cs"

více - Pořad
V sobotu 10. listopadu uvedla Česká televize pořad "Historie.cs: I války mají svůj konec", v němž mimo jiné promluvil historik našeho muzea RSDr. Ladislav Jouza.
(12.11.2018)

Přednáška "Životní styl v dobách první republiky"

Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná ve středu 14. listopadu v 17.00 hodin.
(8.11.2018)

Videomapping ke stému výročí republiky

více - Videomapping ke stému výročí republiky
V rámci oslav stého výročí republiky v neděli 28. října posloužilo průčelí hlavní budovy našeho muzea pro projekci působivého videomappingu.
(28.10.2018)

Rozhovor s historikem Ladislavem Jouzou

více - Rozhovor s historikem Ladislavem Jouzou
Týdeník Kolínský pres přinesl rozhovor s historikem našeho muzea RSDr. Ladislavem Jouzou o právě probíhající výstavě "Kolín 1914 - 1918. Kolíňané za Velké války a vznik Československé republiky"
(16.10.2018)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­