Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Komentované prohlídky výstavy Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně
  • Jiří Balcar
  • Poklady ze sbirek RMK
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve třech dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Dva soubory zlatých předmětů,
nalezených na lokalitě Skalka u Velimi

Skalka u Velimi, rozsáhlé hradiště z přelomu střední a mladší doby bronzové (kolem roku 1300 před Kristem), rozkládající se na severovýchodní hranici vesnice Velim patří k nejvýznamnějším lokalitám svého druhu u nás. Dříve velmi rozlehlé hradiště (vnější příkop ohrazuje plochu až 80 ha), opevněné 3–4 různými opevňovacími systémy (nejméně ze dvou fází trvání hradiště) je dnes do značné míry zničeno těžbou kamene a novodobou zástavbou. Zdá se, že příkopy nemusely mít obrannou funkci a mohly vymezovat něco jako posvátný okrsek. Našla se v nich řada jam zahloubených do dna příkopu, ve kterých jsou uloženy lidské kostry. Někteří badatelé považují tuto skutečnost za doklad bojů a následného násilného zániku hradiště, jiní se domnívají, že se jedná o pozůstatky kultovních aktivit, snad i s doklady antropofagie. Tomu by dle nich mohla nasvědčovat přítomnost i drahých, luxusních předmětů, ponechaných u skeletů (v případě boje se dá předpokládat, že by skončily jako válečná kořist – oponenti oproti tomu argumentují, že spousta předmětů se jistě ztratila a při kořistnickém nájezdu nelze vždy posbírat úplně všechny cenné předměty). Z lokality pochází řada hromadných nálezů (depotů) zlatých svitků a bronzových předmětů, z nichž některé jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně. 
Jedním z nich je i depot číslo 4, obsahující zlaté svitky, který byl vyzvednut roku 1984, krátce po zahájení systematického výzkumu, z horní části výplně příkopu B, hloubky asi 60 cm. Osm spirálek o celkové váze 56 g vinutých z dvojitého drátu bylo navzájem zavěšeno do sebe. Deformace předmětů naznačuje, že mohly být původně uloženy v sáčku z organického materiálu (kůže, látka), který se v našem prostředí zachová jen ve velmi výjimečných situacích.
Další z nálezů byl učiněn v říjnu 1988 v mladém příkopu D, řezu číslo 27, jámě 1. Nelze ho však považovat za depot v pravém slova smyslu –  jedná se o skelet ženy uložené, či spíše pohozené, na levém boku hlavou k západu, s výbavou v podobě zlatých šperků. Ty byly umístěny pod hřbetem její levé ruky, kterou měla položenou přes hlavu. Obsahoval 5 širších zlatých spirálovitých trubiček z dvojitého drátu, které mohly býti ozdobami do vlasů či součástí kolieru, a 10 užších spirálovitých zlatých kroužků o celkové váze 89,57 g. 
Po více než dvaceti letech výzkumu dnes na lokalitě probíhají pouze záchranné akce v rámci stavebních prací. Archeologický materiál nahromaděný za dlouhá léta bádání je postupně laboratorně zpracováván a dosažené výsledky snad napomohou jasně objasnit funkci velimského hradiště. 
Představené předměty je v současné době možné si prohlédnout na výstavě Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně v nově otevřeném Veigertovském domě, č. p. 8 na Karlově náměstí v Kolíně.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Historik našeho muzea PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. získal ocenění za péči o válečné hroby

více - Historik našeho muzea PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. získal ocenění za péči o válečné hroby
Ocenění dne 12. dubna slavnostně udělilo Ministerstvo obrany ČR a Středočeský kraj.
(13.4.2017)

Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu

více - Velikonoční národopisné pořady v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na velikonoční národopisné pořady, které se konají ve dnech 13. - 15. dubna.
(6.4.2017)

Smrtná neděle v kouřimském skanzenu

více - Smrtná neděle v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad s tradičním vynášením smrti a přinášením nového léta, který se koná dne 2. dubna v 10.00 - 16.00 hodin.
(24.3.2017)

Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

více - Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku instalace, přibližující postní a velikonoční obyčeje, která je k vidění ve dnech 1. - 23. 4. 2017.
(24.3.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­