Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Komentovaná prohlídka
  • Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
  • Bitva u Kolína
  • Verše malované štětcem
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Náhodné sběry z výzkumných úkolů apod.
řád pavouci – Araneae

V minulých letech získávalo přírodovědné oddělení Regionálního muzea v Kolíně náhodně doklady shromažďované specialisty v rámci přírodovědného bádání (např. inventarizačních výzkumů chráněných částí přírody okresu Kolín).  Mezi takovéto přírůstky patří např. sbírka pavouků z PR Týnecké mokřiny. Jedná se o lihové preparáty. Pavouci a jejich příbuzní, vzhledem k tomu, že mají měkká, hodně tekutá tělíčka a při suché preparaci by z nich zbyly nevzhledné vysušeniny, se totiž ukládají do tekutého média – denaturovaného lihu. Sbírka z roku 1995 obsahuje 26 sklenic s epruvetami, v nichž je uloženo cca 1400 ks pavouků všech čeledí vyskytujících se v Česku o cca 100 druzích.
Pavouci patří k velmi významné skupině živočichů, tvoří přes 2 % známých druhů živočichů obývajících naše území a není snad žádný člověk, který by s nimi nepřišel do styku. V České republice žije cca přes 870 druhů pavouků, na celém světě je to cca 38 000 dosud poznaných druhů.
Vztah mezi člověkem a pavouky je velmi specifický. Existuje mnoho lidí, kteří se pavouků štítí či přímo bojí. Arachnofobie je specifická fobie – abnormální strach z pavouků nebo čehokoliv připomínajícího pavouky, jako jsou například pavučiny a pavoučí tvary. Je jednou z nejběžnějších specifických fobií a některé statistiky uvádějí, že se projevuje u 50 % žen a 10 % mužů. V posledních letech se u nás často objevuje nesmyslná hysterie z kousnutí jedovatými pavouky, bohužel mnohdy i přiživována nezodpovědnými novináři. Většina pavouků napadá lidi jen při sebeobraně a jen málo kousnutí způsobuje horší následky než bodnutí komára či včel, záleží na individuálním imunitním systému každého člověka v daném čase. Na území České republiky nežije žádný pavouk, jehož kousnutí by způsobilo vážnější potíže. V úvahu přichází pouze několik málo druhů, které by mohly svým náhodným kousnutím vyvolat lokální změny v postiženém místě (otok, zrudnutí, bolest). Jsou to zápřednice jedovatá, křižák pruhovaný, vodouch stříbřitý, pokoutník stájový či šestiočka ryšavá.
K větším druhům patří křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), pavouk připomínající svým vzhledem nějakého velkého sršně (jev zvaný aposematismus). Díky svému nezaměnitelnému zbarvení, žluté a černé pruhy, které jsou protkané tenkým bílým lemem, upoutá na první pohled. Samička je plnější a větší, hlavně, pokud má v sobě vajíčka, u nás dorůstá okolo 15 mm, ale v jižní Evropě dosahují velikosti až 20 mm. Samci jsou mnohem menší, pouze 4–6 mm a jejich zbarvení oproti samičkám je nenápadné, světle hnědé s nevýraznou tmavší kresbou.
Tento druh býval v minulosti velmi vzácný, znám byl jen z nejjižnější Moravy. Od roku 1991 se začal překotně šířit a dnes ho lze spatřit na lukách po celé republice. K jeho zvláštnostem patří síť spřádaná těsně nad zemí, nejčastěji mezi bylinami na loukách či zahradách. Síť je kolová a vyznačuje se svislým pruhem husté pavučiny, místy zakřiveným, tzv. stabilimentem. Podobný druh stabilimenta má u nás pouze drobnější druh křižák vířivý. Stabilimentum je vysoce dobré maskovací zařízení. Křižák sedí obvykle uprostřed pavučiny na klikatém pruhu pavučiny. Při rozrušení rychle rozkmitá síť, takže se kořisti naskytne jen rozmazaný obraz. V něm se obrys křižáka ztrácí. Je-li však pavouk znepokojován dále, svoje místo opustí a spustí se k zemi, kde nehybně setrvá. Bílá klikatá čára na pavučině může sloužit i k jiným účelům. Na slunci se lesknoucí může lákat hmyz nebo naopak odrazovat dravce.
 Křižák pruhovaný. Křižák pruhovaný. Křižák pruhovaný.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Výběrové řízení na pozici "Technický pracovník"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Technický pracovník".
(6.9.2017)

Výběrové řízení na pozici "Průvodce"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Průvodce".
(5.9.2017)

Dny evropského dědictví v Kouřimi, Českém Brodě a Hradeníně

více - Dny evropského dědictví v Kouřimi, Českém Brodě a Hradeníně
Letošní program Dnů evropského dědictví se koná také v pobočkách našeho muzea - v Muzeu lidových staveb a Muzeu Kouřimska v Kouřimi, Podlipanském muzeu Českém Brodě a na tvrzi v Hradeníně.
(2.9.2017)

Byl udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje

více - Byl udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje
V sobotu 19. srpna byl v Muzeu lidových staveb v Kouřimi kováři Zdeňku Grausamovi slavnostně udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje za rok 2017.
(28.8.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­