Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • SLAVNOSTNI OTEVRENI VEIGERTOVSKY DUM
  • Poklady ze sbirek RMK
  • Prednaska
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Ludvík Kuba: Dílna bratra Karla

Ve výtvarných sbírkách kolínského muzea se nachází poměrně rozsáhlý soubor výtvarných prací významného českého malíře Ludvíka Kuby. Jedním z nich je i obraz "Dílna bratra Karla", datovaný 1904. Tato, po uměleckohistorické stránce velmi kvalitní, olejomalba na plátně (rozměr 73 x 60 cm) zobrazuje kolínskou dílnu staršího Ludvíkova bratra Karla Kuby (*16. 7. 1861, + 18. 5. 1919). Ten působil v Kolíně jako umělecký kovář a podílel se na mnoha prestižních zakázkách, mimo jiné i pro kolínskou radnici. Karel Kuba byl však nejen uznávaným a vyhledávaným řemeslníkem, ale také sběratelem. Za svůj život vytvořil velmi kvalitní sbírku historických zámečnických prací od vrcholné gotiky až po 19. století. V roce 1914 celý tento unikátní soubor daroval do sbírek kolínského muzea.
Samotný obraz zachycuje Kubovu kovářskou dílnu ve dvoře domu čp. 31 v Jungmannově ulici (dnes ulice Politických vězňů). V pozadí, za korunami stromů, vystupuje chrám sv. Bartoloměje, respektive část chóru a kostnice. U dílny je vidět postava, pravděpodobně Karel Kuba při práci. Jedná se však pouze o figurální stafáž, drobný detail, který postřehneme pouze při bližším prozkoumání obrazu. Dominantním motivem obrazu je pouze místo, jak architektura, tak zeleň zahrady. V každém detailu je vidět, že malíř toto místo důvěrně znal. Je známo, že za svým bratrem Karlem do Kolína poměrně často zajížděl na návštěvu, mohl tedy velmi snadno objevit jeho atmosféru a genius loci. Obraz je malován v duchu impresionismu. Zejména partie se stromem a květinovým záhonem v popředí, způsob, jakým zde Ludvík Kuba klade barvy, je jakýmsi předobrazem jeho pozdějších vrcholných impresionistických děl (např. Mezi růžemi, 1906).
Tento Kubův obraz bude od 8. března 2017 součástí výstavy Poklady ze sbírek, instalované v nově zrekonstruované budově muzea na Karlově náměstí čp. 8.

KUBA Ludvík

*16. 4. 1863 Poděbrady, + 30. 11. 1956 Praha, malíř, muzikolog, etnograf a spisovatel

V začátcích studuje soukromě kresbu u svého příbuzného, sochaře Bohuslava Schnircha. Na krátkou dobu se věnuje učitelské profesi, ale ve svých 22 letech se vydává na cestu po slovanských zemích, na které sbírá národní písně, kreslířsky dokumentuje hudební nástroje, kroje, zvyky, kraj i lid. Z této cesty se zrodilo i Kubovo monumentální několikasvazkové dílo "Slovanstvo ve svých zpěvech". Kuba však nezapomíná ani na další výtvarné vzdělávání. Po krátké kreslířské průpravě ve škole Karla Liebschera byl v roce 1890 přijat na AVU v Praze, do oddělení prof. Maxe Pirnera. Dále se zdokonaluje při studiu v Paříži a zejména v Mnichově, na soukromé škole Antona Ažbeho (1896 - 1904). Od roku 1904 žije a pracuje ve Vídni. V roce 1911 se vrací natrvalo do Čech a usazuje se v Praze.
Je zajímavé, že za svého života nebyl Ludvík Kuba jako malíř příliš oceňován. Byl považován především za etnografa, který pouze na amatérské úrovni doprovází malbou své rozsáhlé badatelské dílo. Teprve po Kubově smrti byla jeho malířská tvorba postupně rehabilitována a on se po boku Václava Radimského a Antonína Slavíčka zařadil mezi naše nejvýznamnější impresionisty.
Ludvík Kuba byl v motivech všestranný. Byl vynikající portrétista i krajinář, maloval květiny, zátiší i výjevy s národopisnou tematikou. Jeho vzpomínky a postřehy jsou zapsány v autobiografickém díle "Zaschlá paleta", které bylo vydáno v roce 1958, dva roky po umělcově smrti.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Slavnostní otevření Veigertovského domu

více - Slavnostní otevření Veigertovského domu
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření zrekonstruované a dostavěné hlavní budovy našeho muzea na Karlově náměstí v Kolíně, které se koná ve středu 8. března v 17.00 hodin.
(27.2.2017)

Masopust v kouřimském skanzenu

více - Masopust v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na tradiční masopustní program, který se koná v neděli 26. února v 10.00 - 16.00 hodin.
(16.2.2017)

Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea

více - Média přinesla reportáže o lektorském programu našeho muzea
Zážitkové odpoledne "Život hmyzí nám není cizí", určené pro rodiny s dětmi, se konalo za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 4. února v Červinkovském domě.
(10.2.2017)

Výběrové řízení

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Průvodce - dokumentátor" v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
(6.2.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­