Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Společenský život hmyzu
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Dílo Václava Matěje Šteyera ve sbírce starých tisků

Václav Matěj Šteyer (*13. 2. 1630 – †7. 9. 1692) se narodil v rodině pekaře na Novém Městě pražském. Roku 1647 vstoupil do jezuitského řádu a vystudoval filozofii a teologii v Praze, Olomouci a Jindřichově Hradci. Po ukončení studií se vrátil do Prahy, kde učil rétoriku a sloužil také jako kazatel na Vyšehradě a na Svaté Hoře u Příbrami. Věnoval se i misionářské činnosti, péči o mládež a nemocné.
Šteyer byl aktivní na poli protireformace, ale v nenásilné podobě - ve svém díle byl konfesijně tolerantní. Podobně jako B. Balbín a další, kteří vycházeli ze staré češtiny, neničil, ale naopak shromažďoval staré kacířské knihy (bratrské a utrakvistické) a snažil se je nahrazovat novými. Uvědomil si, že mezi lidmi je nedostatek českých knih a proto se svou matkou Marií založil vydavatelství Dědictví svatováclavské (1669) a vydával výchovnou náboženskou literaturu. Později byl nazýván „přítelem české knihy“.
Šteyer byl mylně svými učiteli považován „za prosťáčka, za člověka milého, nicméně jednoduchého“ (T. Havelka, 2007). Jeho rozsáhla literární činnost však ukazuje, že záměrně používal jednoduché a srozumitelné formulace (vyhýbal se používání latiny), aby snadno získal a vychoval čtenáře a přivedl ho zpět ke katolicismu. Šteyer se ve své době stal známou osobností, jeho kázání prý navštěvovalo i padesát - šedesát tisíc poutníků. Mnohé tituly, které vydal, se dočkaly opakovaných vydání, protože byly jednoduše oblíbené. Jmenovat mezi nimi můžeme zejména Postilu katolickou, Kancionál český (některé z písní se zpívají dodnes) a překlad Bible.  
Václav Matěj zanechal poměrně rozsáhlé vydavatelské dílo. Jeho původní prací je např. jazykovědná příručka pro tiskaře zvaná Žáček (Výborně dobrý způsob jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, r. 1668) nebo Postilla katolická (poprvé 1691 a ještě pětkrát), patřící mezi jeho nejpopulárnější díla. Z překladů můžeme uvést dílo Přepodivná matka svatohorská Maria v zázracích svých na Hoře svaté nad městem Příbrami (1666), Ctihodného pátera Ludvíka de Ponte z Tovaryšstva pána Ježíše Rozjímání… (1668–1675) nebo Věčný pekelný žalář aneb Hrozné pekelné muky (1676), Zrcadlo svaté aneb Životové světic milých božích (1678), Instructio atcatholici, to jest Vynaučení nekatolíka (1691). K vydání připravil Gramatica Boëmica in quinque libros divisa (1660) nebo Kancionál český (1683 a do roku 1764 ještě pětkrát).
Ve sbírce starých tisků kolínského muzea nalezneme patrně 9 titulů vydaných V. M. Šteyerem nebo vydavatelstvím Svatováclavské dědictví. Dílo Postilla katolická je ve sbírce obsaženo pětkrát. Jsou to neúplně dochovaná vydání z roku 1691 (tři kusy) a dále vydání z let 1731 a 1737. Z oblíbených spisů obsahuje sbírka i Kancionál český (první vydání z roku 1683; jen pro zajímavost – na předsádce je tužkou napsáno, že kniha byla vystavena na Národopisné výstavě), Vynaučení nekatolíka (vydání z roku 1727), Nový zákon (1677) a Rozjímání Ludvíka de Ponte (1668).

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu

více - Regionální noviny informují o zpřístupnění Veigertovského domu
Kolínský deník a týdeník Kolínský pres přinesly podrobnější informace o plánovaném znovuotevření hlavní budovy našeho muzea.
(13.1.2017)

Reportáž o Staré Kouřimi

více - Reportáž o Staré Kouřimi
V neděli 8. ledna uvedla Česká televize v rámci pořadu "Toulavá kamera" reportáž o hradišti Stará Kouřim a dalších kouřimských pamětihodnostech.
(9.1.2017)

Tříkrálová koleda v kouřimském skanzenu

více - Tříkrálová koleda v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Tříkrálová koleda", který se koná v sobotu 7. ledna v 10.00 - 16.00 hodin.
(30.12.2016)

Reportáž o aktuálních výstavách

více - Reportáž o aktuálních výstavách
Regionální televize přinesla dne 30. listopadu reportáž o výstavách, které právě probíhají v Regionálním muzeu v Kolíně.
(15.12.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­