Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Prednaska
  • Den SK
  • MEZI KMENY A STATEM
  • Báječný svět praní a žehlení
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Polní dalekohled a břitvy

V historické podsbírce Regionálního muzea v Kolíně se nachází soubor čtyř předmětů spojovaných s generálem jezdectva Michaelem svobodným pánem z Melasu (1729–1806). Z nich vám nyní představujeme mosazný polní dalekohled a dvě skládací břitvy s pouzdrem.
Mosazný polní dalekohled se zachoval včetně původního pouzdra, zhotoveného z kartonu potaženého červeně barvenou kůží s tlačeným a zlaceným dekorem v podobě bordury z obloučkovitě uspořádaných palmet. Kukátko pochází z doby generálova vyššího věku a bylo pravděpodobně zhotoveno na konci 18. století.
Dále jsou to dvě skládací břitvy s pouzdrem, jejichž čepel má být vyrobena z ušlechtilé oceli. Slonovinovou rukojeť zdobí motiv lyry a větvičky vavřínu. Na čepeli je vyražen nápis BLAES. Mohlo by se jednat o Holanďana F. H. Blaese, bývalého poručíka rakouského zeměbraneckého praporu, který od roku 1819 pobýval v Mikulášovicích v Röslerově továrně na nože. Zde se zaučil a zdokonalil v práci se slonovinou a v rytí a damaškování nožů. Záhy se pak osamostatnil a odešel na Klášterce, kde koupil mlýn a zřídil si tu brusírnu. Později postavil novou brusírnu v Březové. V tomto případě není tedy jisté, že břitvy původně vlastnil generál Melas, zda nepocházejí až z doby po jeho smrti. Podle katalogizačního lístku na dolní straně krabičky je měl Melas darovat Josefu Václavovi Radeckému z Radče (1766–1858), pozdějšímu polnímu maršálovi. Skutečností je, že podplukovník Radecký byl pobočníkem generála Melase při jeho bojích s Francouzi v Itálii a vyznamenal se např. ve vítězné bitvě u Novi (15. 8. 1799). Melas si svého pobočníka vážil a v hlášení uvedl, že Radecký byl mimořádně odhodlaný, udatný a v boji neúnavný. Ocenil jeho schopnost organizovat bojové sestavy a hlavně napsal, že se Radecký osobně účastnil několika útoků, a tím přispěl k vítězství velkým dílem. Na základě těchto referencí byl Radecký povýšen v prosinci téhož roku do hodnosti plukovníka.
Jak polní dalekohled, tak břitvy daroval 10. listopadu 1931 kolínskému muzeu JUDr. Antonín Cyvín (1865–1947) se svou chotí Marií (1876–1947). Na pouzdře skládacího dalekohledu je uvedeno, že ho z pozůstalosti generála Melase získal svatovítský probošt a kanovník kapituly u Všech Svatých na Pražském hradě P. Václav Vojtěch baron z Heritesu (1734–1822). Tato skutečnost nás přivádí k hypotéze, jak mohl JUDr. Antonín Cyvín tyto předměty získat.
Dědicem P. Václava Vojtěcha barona z Heritesu byl jeho synovec (syn sestry Roziny) Johann Mazner baron z Heritesu (1769–1841). Jeho syn Tadeáš (1803–1887) v roce 1843, když odešel do výslužby coby setník pěšího pluku č. 28, koupil v Kolíně usedlost čp. 45 na Pršíně. Postavil zde nový dům, hospodářská stavení a včelník. V roce 1864 adoptoval synovce Vincence Voith-Herites ze Sterbezů (1842–1912), jehož matkou byla baronka Marie z Heritesu (1816–1885), Tadeášova sestra. Vincenc byl důstojníkem pěšího pluku č. 21 a bojoval v roce 1866 proti Prusům u České Skalice, kde byl raněn do ruky. Po strýcově smrti zdědil dům v Kolíně a jako major ve výslužbě zde žil se svými sestrami baronkami Bertou (1844–1920) a Herminou (1851–1922). Nelze vyloučit, že v jejich domácnosti se nacházelo Melasovo kukátko z dědictví po prastrýci Václavu Vojtěchu, případně i jiné předměty, které nakonec doputovaly do majetku manželů Cyvínových. 

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Den Středočeského kraje v Regionálním muzeu

více - Den Středočeského kraje v Regionálním muzeu
U příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje v pátek 28. října budou expozice našeho muzea pro veřejnost otevřeny za symbolické vstupné, a proběhnou komentované prohlídky výstav.
(22.10.2016)

Okolí našeho muzea se změnilo k nepoznání

více - Okolí našeho muzea se změnilo k nepoznání
Prostranství před chrámem sv. Bartoloměje a oběma budovami Regionálního muzea se díky filmovým dekoracím vrátilo do středověku. Do 28. října zde bude probíhat natáčení filmu o Martinu Lutherovi. K omezení otevírací doby našich expozic ovšem naštěstí nedojde.
(18.10.2016)

Přednáška o Františku Bílkovi

více - Přednáška o Františku Bílkovi
Zveme Vás do Kulturního střediska Pečky na přednášku Mgr. Jindřicha Záhorky "Nevšední umělec František Bílek, sochař, grafik a architekt", která se koná ve středu 19. října v 17.00 hodin.
(17.10.2016)

Naše muzeum navštívila čínská delegace

více - Naše muzeum navštívila čínská delegace
Ve čtvrtek 13. října naše muzeum navštívila delegace z města Kunming v provincii Jün-nan v jihovýchodní Číně.
(13.10.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­