Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • MEZI KMENY A STATEM
  • Báječný svět praní a žehlení
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Sýpka z Kornatic

Fond etnografické sbírky Regionálního muzea v Kolíně tvoří vedle souboru zemědělských strojů, nářadí, nábytku a venkovských předmětů denní potřeby i samy budovy umístěné v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Až do nedávné doby byly některé tyto památky složeny v depozitáři, čekajíc na svou obnovu. K jejich rekonstrukci došlo díky první etapě dostavby Muzea lidových staveb v letech 2015 – 2016. K nejzajímavějším a nejlépe dochovaným stavbám patří sýpka z Kornatic čp. 3 na Rokycansku, která dnes v muzeu tvoří součást usedlosti z Podbrdska. Objekt byl na svém původním místě v roce 1977 nejdříve fotograficky a kresebně zdokumentován. Veškeré stavební prvky byly označeny štítky s čísly, které byly zaneseny do kresebné dokumentace, podle které bylo možné objekt znovu i po téměř 40 letech sestavit.

Sýpky lidově často nazývané špejchar nebo špejchárek (z německého der Speicher; sýpka), byly dobře zabezpečené suché prostory, kde se skladovalo cenné zrno, případně nářadí a létě se zde mohlo i přespávat. Na původním místě stála na zahloubeném sklepu, který poskytoval chladný skladovací prostor a zároveň izoloval roubené stěny od vlhkosti. Stěny objektu jsou z řezaných fošen o tloušťce cca 11 cm na nárožích spojených na rybinu. Stejně jako stěny je zaklenuta i klenba pomocí fošen spojených na nárožích na rybinu. Jedná se archaickou a dříve hojně rozšířenou konstrukci tzv. roubené klenby, která dlouho přežívala právě u sýpek. Zaklenuté trámy, které byly zvenku omazány silnou vrstvou hliněné mazanice, velmi dobře chránily stavbu před požárem. Vedle stěn byla mazanice aplikována i na klenbu, na níž byl usazen lehký krov pokrytý došky. Při vznícení krytiny se díky hliněné omazávce požár nešířil na další konstrukce. Zajímavé je použití řezaných trámů/fošen ve stěnách objektu, které v lidové architektuře není příliš časté, tradičně se užívaly trámy tesařsky opracované. Zde je však lze vysvětlit přítomností mlýna, který byl součástí usedlosti a byl pravděpodobně vybaven i pilou. Do roubených stěn byly z venku zatlučeny štípané dubové kolíčky dlouhé cca 4 – 6 cm, které pomáhaly držet hliněnou omítku natřenou vápenným nátěrem. Do sýpky se vstupovalo po dřevěné pavláčce s ozdobně profilovaným zábradlím. Pod pavláčkou byl umístěn vstup do sklepa zakrytý dřevěným poklopem. Vstup do sýpky zajišťovaly masivní dubové dveře s kovaným zámkem a dřevěnou závorou. Na vnitřní straně překladového trámu portálu je vyryté vročení 1774. Stěny objektu jsou vevnitř bez nátěru, díky čemuž se zde zachovaly stavební výpočty pocházející pravděpodobně z doby výstavby (jsou psané stejnou hnědou hlinkou, jakou byly vyznačovány řezy rybinových zámků) umístěné na levé stěně napravo od větracího okénka.

Původní stav sýpky před transferem v roce 1968 Původní stav sýpky před transferem v roce 1977 Rekonstrukce sýpky v roce 2015 Rekonstrukce sýpky v roce 2015 Rekonstrukce sýpky v roce 2015 Rekonstrukce sýpky v roce 2015 Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Sýpka z Kornatic po rekonstrukci Dveře sýpky z Kornatic Dveře sýpky z Kornatic Vročení nad dveřmi sýpky Nápisy na stěně sýpky Sýpka z Kornatic

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Ve sborníku Archivní prameny Kolínska byly publikovány příspěvky našich historiků

více - Ve sborníku Archivní prameny Kolínska byly publikovány příspěvky našich historiků
Na začátku září vyšlo XVI. číslo sborníku Státního okresního archivu Kolín.
(27.9.2016)

Rozhovor s ředitelem muzea

více - Rozhovor s ředitelem muzea
Regionální měsíčník Dobrý.info přinesl v zářijovém vydání rozhovor s ředitelem našeho muzea Mgr. Vladimírem Rišlinkem.
(27.9.2016)

Výstava "Dávná touha cestovatelská"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Dávná touha cestovatelská", která se koná ve dnech 29. 9. 2016 - 2. 4. 2017.
(23.9.2016)

Ředitel našeho muzea získal cenu Národního památkového ústavu za záchranu tvrze v Hradeníně

více - Ředitel našeho muzea získal cenu Národního památkového ústavu za záchranu tvrze v Hradeníně
Ve středu 21. září obdržel ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
(21.9.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­